Uskovaisille luvattu lepo

Kristikunnassa opetetaan että uskovaiset ovat jo nyt päässeet lepoon, koska ovat saaneet lakata omista teoistaan, eivät siis yritä päästä omilla teoillaan vanhurskaaksi. Se on sinänsä oikein ettei kukaan voi omilla teoillaan ansaita vanhurskautta, mutta mitä Raamattu opettaa, milloin uskovaiset pääsevät lepoon?

(2Tess.1:7) "Ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Ha-Mashiach Jeshua ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa"

Uskovaiset saavat levon vasta Messiaan tulemuksessa. Siihen asti uskovien täytyy kilvoitella, etteivät jäisi matkalle, ja vaille pelastusta. Vaelluksella vaaroja on paljon ja monia (mm. luopuminen uskosta ja tottelemattomuus Luojan sanaa kohtaan), mutta kaikesta voi selvitä Luojan vaikutuksen ja voiman avulla.

(Jes.14:7) "Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun."

Kun Messias tulee, saavat uskovaiset lopullisen levon ja rauhan. Heitä ei enää koskaan vainota uskon tähden tai minkään muunkaan asian tähden. He saavat elää rauhassa iankaikkisesti, koska se on Luojan tahto.

(Hebr.4:10) "Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Eloah omista teoistansa."

Puhutaan Luojan levosta. "joka on päässyt hänen lepoonsa" "niin kuin Eloah omista teoistansa" Milloin Luoja lepäsi? Raamatun mukaan Luoja lepäsi seitsemäntenä päivänä. Lepo on siis seitsemäntenä päivänä, ei sitä ennen. "on saanut levon teoistaan" ei tarkoita tässä omassa voimassa tehtyjä tekoja, vaan niitä tekoja, jotka Luoja voimassaan vaikuttaa. Koska kun Messias tulee, Luoja täydellistää uskovaiset, niin ettei Luojan voima vaikutusta enää tarvita, koska silloin lihallisuus uskovasta loppuu kokonaan. Silloin ihminen palaa samaan tilaan, mitä hän oli ennen syntiin lankeemusta; Luojan kuva. Täydellinen ilman syntiä. Silloin hän voi tehdä täydellisen hurskaita tekoja omassa voimassaan, koska hän ei ole enää synnin turmelema, vaan Luojalle otollinen.

(Ps.90:4) "Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki."

(2.Piet.3:8) "Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on JHWH'n edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä"."

Tuhat vuotta on yksi päivä. Seitsemän päivää on seitsemän tuhatta vuotta. Koska seitsemäspäivä on lepo, niin sitä ennen lepo alkaa; siis kuusituhatta vuotta. Tätä ei lasketa ns. kristillisen kalenterin mukaan, koska se ei noudata Luojan Raamatussa ilmoittamia (ja luomisessa säädettyjä) aika säännöksiä.

(Hepr.4:1) "Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle."

Koska voidaan jäädä taipaleelle, se tarkoittaa sitä että lepo on vasta vaelluksen lopussa, ei vaelluksen aikana. Meidän vaelluksemme loppuu kuolemaan, ellei sitten ole elossa aikana, jolloin Messias tulee takaisin.

(1Kor.15:51-52) "Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme."

Viimeinen pasuuna soi, kun Messias tulee. Silloin uskossa nukkuneet eli kuolleet herätetään ja temmataan ensin Messiasta vastaan, sitten ne uskovaiset, jotka ovat elossa temmataan myös. Kaikki muutetaan täydellisiksi Luojan kuviksi. Synnittömiksi, niin kuin ihmiskunta oli ennen syntiinlankeemusta.

(Hepr.3:8) "Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille?"

Ne jotka ovat tottelemattomia Luojan käskyille ja määräyksille eivät pääse Luojan lepoon. Suoraan sanottuna eivät pelastu. Koska Luojan lepoon, elikkä Luojan valtakuntaan pääsevät vain ne jotka tekevät Taivaallisen Isän tahdon.

(Matt.7:21)"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Messias, Messias!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita