Kaste

Mikä on Raamatun sanan mukainen kaste?

Messiaan esimerkki:

(Matt.3:13-16) "Silloin Jeshua tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.  Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!" Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeshua oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Eloah'n Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä."

(Apost.8:36-37 Biblia) "Ja kuin he tiellä vaelsivat, tulivat he veden tykö, ja kamaripalvelia sanoi: katso, tässä on vesi: mikä estää minua kastamasta?  Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jeshua Ha-Mashiach'n Eloah'n Pojaksi.  Niin hän käski seisahtaa vaunun; ja he astuivat molemmat veteen, Philippus ja kamaripalvelia, ja hän kasti hänen. "

(Mark.16:16) "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. "

(1.Piet.3:21) "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Eloah'ilta-Jeshua Ha-Mashiach'n ylösnousemuksen kautta,"

Raamatun perusteella pitää ensin uskoa, ennen kuin kastetaan. Mitä pitää uskoa? että Jeshua Ha-Mashiach on Messias, ja että hän kuoli sinun syntiesi puolesta, että sinulla olisi iankaikkinen elämä hänessä. Raamatun mukainen kaste on upotuskaste, jossa sekä kastettava että kastaja menevät veteen. Kastaja kastaa kastettavan kokonaan veden alle hetkeksi.

(Apt.10:48) "Ja hän käski kastaa heidät Jeshua Ha-Mashiach'n nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä."

(Apt.19:5) "Sen kuultuaan he ottivat kasteen Ha-Mashiach Jeshuan nimeen."

(1Kor.1:13) "Onko Ha-Mashiach jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?"

Kaikki viittaa siihen että pitää kastaa Messiaan nimeen. Miksi sitten Matt.28:19 lukee eritavalla? kyseinen kohta on "rusikoitu" sopimaan omaan oppiin Nikean kirkolliskokouksessa.

"Nestlen kreikankielisen Ut:n tekstilaitoksen vuoden -63 painoksen alaviitteessä on viittaus osaan kirkkoisä Eusebiuksen tekstitraditiota. Alaviitteen merkkien mukaan Eusebiuksen tuntemassa Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä on esiintynyt (jae 19) sanat: "en too onomati muu" merkiten: "minun nimessäni"."  (https://rape1941.mbnet.fi/kaste4.htm)

"Sanallinen käsky kastaa on täten puuttunut kokonaan Eusebiuksen tuntemasta Matteuksen evankeliumin alkuperäisen lähetyskäskyn tekstistä. Kastekäskyn sijalla on alkuaan ollut vain käsky tehdä oppilaita "minun nimessäni" eli Jeesuksen nimessä. "(https://rape1941.mbnet.fi/kaste4.htm)

"He eivät lähde omassa nimessään - niin tekevät ulkokullatut (23:15) - vaan "minun nimessäni", niinkuin Eusebiuksen ennen Nikean kokousta (v. 325 jkr.) viljelemä tekstivariantti selvästi ilmoittaa." (Esko Haapa. Matteuksen evankeliumi s. 295)

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita