Oppi

(2.Tim.4:3) "Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia"

Luo kotisivut ilmaiseksi!