Taivasten valtakunnan avaimet

Katolisuus opettaa traditiossaan, että Pietarille annettiin taivastenvaltakunnan avaimet, ja että se tarkoittaa sitä, että Pietari olisi korotettu muita ylemmäksi seurakunnassa, ja että seurakunnalla olisi valta antaa ihmisille syntejä anteeksi (katolinen rippi, protestanttisuudessa mm. lestadiolaisuus).  https://fi.wikipedia.org/wiki/Taivasten_valtakunnan_avaimet

Mitä Raamattu opettaa, kenellä on taivasten valtakunnan avaimet, ja kuka voi antaa ihmisille syntejä anteeksi?

(2Moos.34:7) "joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen"."

(4Moos.14:20) "Ja JHWH vastasi: "Minä annan anteeksi, niinkuin sinä olet anonut."

Luoja antaa armossaan ihmisille synnit anteeksi, jos niitä kadutaan ja niistä tehdään parannus.

Kenellä sitten on taivasten valtakunnan avaimet/avain?

(Jes.22:22) "Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa."

(Ilm.3:7) "Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

(Ilm.1:18)"ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."

Taivasten valtakunnan avain/avaimet on Messiaalla, eikä suinkaan Pietarilla. Mitä sitten tarkoittaa seuraava Raamatun kohta:

(Matt.16:19) "Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.""

Tuosta tulee lähinnä mieleen evankeliumin saarnaaminen. Kääntymättömät ihmiset ovat Saatanan alaisuuteen sidotut. Ihmiset pääsevät irti Saatanan vallasta, kun kuulevat Raamatun sanan mukaisen evankeliumin ja ottavat pelastuksen vastaan. Evankeliumi on taivasten valtakunnan avaimet. Ei suinkaan mikään rippisysteemi muodossa tai toisessa.

Messiaalle on annettu valta antaa syntejä anteeksi:

(Matt.9:6) "Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" -hän sanoi halvatulle-"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.""

Missään kohti ei kuitenkaan sanota, että Messias olisi antanut saman vallan seurakunnalleen. Sen sijaan opetetaan, että saadakseen omat syntinsä Luojalta anteeksi, tulee uskovaisen antaa anteeksi synnit, jotka on tehty häntä vastaan.

(Matt.6:12) "ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;"

(Matt.6:14-15) "Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne."

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita