Eloah'n luoma aikajärjestelmä

Maailmassa on paljon erilaisia kalenterisysteemejä. On gregoriaanista kalenteria, muslimeilla on oma ajanlaskusysteeminsä jne. Onko olemassa mitään ehdotonta totuutta asiassa?

(1.Moos1:14) "Ja Eloah sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia," JHWH Eloah loi heti ensimmäisten asioiden joukossa oman kalenteri systeeminsä. Miksi sitä pitää noudattaa? koska se on hänen asetuksensa luomisessa. Systeemi ei ole vain Israelilaisille, koska maailmaa ei luotu pelkästään heitä varten.

(2.Moos.12:1-2)"Ja JHWH puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: "Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä alottakaa vuoden kuukaudet. "

Miksi on tärkeää tietää Luojan aika systeemi? Koska kaikki Raamatussa ilmoitetut aikamääreisiin liittyvät profetiat täyttyvät hänen aika systeeminsä mukaan. Ei pakanallisten kalenterien mukaan, jotka on tehty kunnioittamaan erilaisia pakanauskontoja ja jumaluuksia.

6000 vuotis jakson päättyminen ja tämän maailman loppu tulee hänen aikasysteeminsä mukaan, ei gregoriaanisen kalenterin tai minkään muunkaan systeemin mukaan.

"Roomalaiset alkoivat ennen ajanlaskun alkua viettää uutta vuotta tammikuun ensimmäisenä päivänä, kun aikaisemmin sitä oli vietetty maaliskuussa" (Uusivuosi, Wikipedia) Julius Caesar käskystä luotiin ns. Juliaaninen kalenteri. Tästä muunnettiin Gregoriaaninen kalenteri.

Sanottiin että aikaisemmin uutta vuotta vietettiin maaliskuussa, elikkä vuosi siis alkoi maaliskuusta. Juuri niin kuin juutalaisessa kalenterissa "1. nisan ( abib ) maalis-huhtikuu" (Juutalainen kalenteri, Wikipedia)

Ja vuorokausi alkaa auringon laskusta, ja päättyy auringon laskuun(1.Moos.1:8).

"1. kk. = Aabib eli Nisan-kuu (2.Moos.13:4; Est.3:7)
2. kk. = Siiv-kuu (1.Kun.6:1)
3. kk. = Siivan-kuu (Ester.8:9)
4. kk. = Ei löydy nimeä Raamatussa
5. kk. = Ei löydy nimeä Raamatussa
6. kk. = Elul-kuu (Neh.6:15)
7. kk. = Eetanim-kuu (1.Kun.8:2)
8. kk. = Buul-kuu (1.Kun.6:38)
9. kk. = Kislev-kuu (Sak.7:1; Neh.1:1)
10. kk. = Teebet-kuu (hepr. Tevet; Ester.2:16)
11. kk. = Sebat-kuu (hepr. Shvat; Sak.1:7)
12. kk. = Adar-kuu (Ester.3:7)" (https://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk18.html)

Mistä tämän Juliaanisen kalenterin alkulähde on? "Kalenterin kehitti aleksandrialainen tähtitieteilijä Sosigenes vuoden 46 eaa. aikoihin, ja se muistuttaa erästä Egyptissä käytettyä kalenteria." (Juliaaninen kalenteri, Wikipedia)

"Egyptiläinen kalenteri jakaa vuoden kahteentoista kuukauteen, ja kunkin kuukauden kolmeenkymmeneen päivään." (Muinaisen Egyptin kalenteri, Wikipedia) Egyptin uskonto on tullut sinne babyloniasta. (The Two babylons Aleksander Hislop s.17) 

"Nykypäiviin sumerilaisesta kulttuurista on säilynyt muun muassa seksagesimaali- eli 60-järjestelmä, jonka vuoksi tunti jaetaan 60 minuuttiin ja ympyrä 360 asteeseen."  (Sumer, Wikipedia) sumerialainen eli Babylonialainen.

Uskovan ei pidä juhlia kristillistä uuttavuotta (tai muidenkaan kalenterijärjestelmien uusia vuosia), koska se ei ole Luojan asettama aikajärjestelmä. Se on babylonista peräisin. Uskovakin joutuu elämään tässä maailmassa, joten joutuu jossain määrin mukautumaan Baabelin kalenteriin, kun elää ja toimittaa asioitaan. Kuitenkin esim. sapatti tulee viettää Luojan asetusten mukaan perjantai auringonlaskusta, lauantai auringon laskuun.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita