Kolminaisuus opista

"Tertullianus oli latinankielisen lännen kirkon ensimmäisiä suuria kirjoittajia, ja hänet tunnetaan "latinalaisen kirkon isänä". Hän toi termin pyhä kolminaisuus (latinan trinitas) kristilliseen sanastoon, ja esitteli siihen liittyvän ajatuksen kolmesta persoonasta, mutta yhdestä olemuksesta (latinan tres personae, una substantia, kreikan treis hypostases, homoousios)." (Tertullianus, Wikipedia) Tertullianus eli n. 155-230. Sitä ennen kolminaisuus opista ei puhuttu tai tiedetty vielä mitään. Sitä ei siis ollut olemassa. Jos kolminaisuus oppi olisi ollut apostolisessa alkuseurakunnassa, niin olisi loogista, että uskovaiset jotka elivät heti apostolien jälkeen olisivat sitä myös noudattaneet. Kuitenkaan ennen Tertullianusta ei kolminaisuutta mainittu.

"Koska Logos myös samaistettiin jumalaan Zeuksena, kaiken isänä, tuli fysiikasta samalla teologia eli oppi jumalasta." (Raamattu ja sen kulttuurihistoria osa 8  s.45)

 Kreikan filosofiassa oli siis oppi, että logos ja Zeus "isä" olivat yksi ja sama persoona. Sen mukaan logos on hienojakoinen aine, joka on antanut asioille muodon ja laadun. Ensin neljänä alkuaineena: maa, vesi, ilma, ja tuli; sitten koko tunnetun maailman näkyvine ja näkymättömine elävine ja kuolleine osasineen.

Tertullianus oli opiskellut kreikan filosofiaa. Vaikka hän sanallisesti kumosikin joitain filosofian käsityksia, Silti osa jäi elämään hänen oppiensa kautta.

"Tertullianuksen pääopit olivat seuraavanlaiset:

  1. Sielu ei ollut olemassa ennen ruumista, kuten Platon opetti, eikä osana jälleensyntymisessä, kuten pythagoralaiset opettivat. Se on uusi luomus jokaisessa yksilössä ja saa alkunsa ruumiin mukana vanhemmista, sen sijaan että se olisi luotu etukäteen ja liitetty ruumiiseen. Tätä näkemystä kutsutaan 'tradukianismiksi', vastakohtana 'kreationismille', eli ajatukselle siitä, että jokainen sielu on Jumalan tuore luomus. Tertullianukselle sielu oli kuitenkin erillinen olento ja omasi ruumiin, ja niin se voitiin tuomita Helvettiin.
  2. Sielun syntisyys selittyy helposti sen maallisella, saatanallisella alkuperällä. Se on kahlehdittuna Saatanaan, mutta siinä on hyvän siemen ja se on luontaisesti kristitty, ja kun se herätetään, se palaa terveeksi ja kutsuu Jumalaa.
  3. Jumalalla, joka loi maailman tyhjästä poikansa, Sanan, kautta, on ruumiillinen olemassaolo, vaikka hän onkin henki. Tertullianus käytti sanaa 'ruumiillinen' kuitenkin ainoastaan stoalaisessa merkityksessä ennemmin kuin merkitsemään suoranaisesti lihallista olemassaoloa. Opissaan kolminaisuudesta Tertullianus oli Nikaian uskontunnustuksen edelläkävijöitä, ja lähestyi asiaa Logos-opin näkökulmasta." (https://fi.wikipedia.org/wiki/Tertullianus)

Vaikka Tertullianus ei opettanutkaan kaikkea täysin samalla tavalla kuin kreikanfilosofiassa, hän ei kuitenkaan luopunut kaikista filosofian opeista, kuten juuri kolminaisuudelle olennaisesta logos opista. Vaikka katolinen kirkko ei ilmeisesti tunnusta Tertullianusta pyhimykseksi, kuitenkin kolminaisuusoppi on hänen kautta tullut katolisuuteen ja kristillisyyteen. Myöhemmin Kolminaisuus oppi vahvistettiin Nikean kirkolliskokouksessa 325. Ja Augustinuskin kunnioitti Tertullianusta ja hänen oppejaan kolminaisuudesta.

"It is in Heraclitus that the theory of the Logos appears for the first time, and it is doubtless for this reason that, first among the Greek philosophers, Heraclitus was regarded by St. Justin (Apol. I, 46) as a Christian before Christ." (https://home.newadvent.org/cathen/09328a.htm)

Kreikkalainen filosofi Heraclitusta pidettiin kristittynä ennen Messiasta, koska hänen oppinsa piti sisällään Logoksen. Tämä jo itsessään kertoo, ettei kaikki ollut kunnossa, kun pakanallista kreikkalaista filosofia pidettiin oikeaoppisena. Tunnustajana oli Justinos, joka itsekin oli filosofi. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Justinos_Marttyyri)

(Apt.17:18 ) "ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeshua'sta ja ylösnousemuksesta."

Paavali väitteli filosofien kanssa, elikkä oli opillisesti eri mieltä, eikä suinkaan hakenut oppia heiltä. Se on ainut oikea tapa toimia. Filosofit uskoivat sielun kuolemattomuuteen, Paavali taas julisti ruumiin ylösnousemusta. Kreikkalainen filosofia on pakanuuteen perustuva oppirakennelma, eikä sitä tule suvaita missään muodossa. Eikä tule suvaita Raamatullisen opin ja filosofian sekasikiöitä.

Kolminaisuus oppi löytyy mm. kreikkalaisesta Orfeus mysteerio kultista, joka palvoi mm. Zeusta ja Isistä: "Vaivu oman itsesi syvyyksiin kohottautuaksesi siten kaiken olevaisen alkuun, suureen kolminaisuuteen, joka liekehtii tahrattomassa eetterissä." (Eduard Schure, Kreikan mysteeriot, Orfeus s.14)

Hindulaisuudessakin on kolminaisuus: "Brahmā (sanskritiksi ब्रह्मा, Brahmā) on hindulaisuuden kolmiyhteisen jumaluuden eli Trimūrtin luojajumala; kaksi muuta jumalaa ovat Vishnu ja Shiva." (https://fi.wikipedia.org/wiki/Brahma)

Kolminaisuus on enemmänkin sääntö kuin poikkeus pakanauskonnoissa: https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_deity

Mitä tämä kolminaisuus tarkoitti käytännössä pakanauskonnoissa? sitä että kolme jumaluutta olivat yksi. Siis on yksi jumala, joka esiintyy kolminaisuutena, ollen kuitenkin yksi jumala. https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_deity

"Kolmion symboliikka liittyy läheisesti numeroon kolme, joka edustaa alkua, keskikohtaa ja loppua. Kolmio viittaa monissa kulttuureissa jumaluuden kolminaisuuteen." (Gummerus: Symbolit & merkit s. 286) Kolmiota käytetäänkin kristinuskossa ilmaisemaan kolminaisuutta.

Baal oli kolmiyhteinen jumala: "The symbol of Trinacria is well-known today because of its presence on the flags of Sicily and the Isle of Man. The Romans called it Triquetra (triangle) referring to the shape of the island of Sicily, while the Greeks used the word Tryskelion (three legs). The name Trinacria comes from the word trinacrios, which in Greek means triangle. The oldest theory of its meaning says that it is a Phoenician term of religious significance related to the Semitic god Baal (a trinity god) and that the three legs in running position meant the racing of time in the cycle of nature." (https://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_III)

Baalia on symboloinut kolmio, joka on tarkoittanut hänen kolmiyhteisyyttään.

Sen opin alkulähde, että Poika olisi Isän inkarnaatio, näyttää olevan Baabelin torni. 

"Myths from civilizations of antiquity descripe the sun god (deified Nimrod) fathered Tammuz using sunbeam to impregnate the maiden Semiramis. The result was re-incarnated Nimrod." (Steven Merrill: Nimrod-Darkness in the Cradle of Civilization s.336)

Tammusta pidettiin inkarnoituneena Nimrodina, joka syntyi neitsyestä. Tässä poika ja isä olivat sama persoona. Täsmälleen siten kuin valtavirtakristinuskossa opetetaan isästä ja pojasta.

"The New Encyclopædia Britannica sanoo: "Sanaa kolminaisuus sen enempää kuin täsmällisesti esitettyä kolminaisuusoppiakaan ei sinänsä esiinny Uudessa testamentissa, eikä Jeesuksen ja hänen seuraajiensa tarkoitus ollut kieltää Vanhassa testamentissa esitettyä šemaa: 'Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.' (5. Moos. 6:4.) - - Tuo oppi kehittyi vähitellen useiden vuosisatojen aikana ja monien kiistelyjen kautta. - - 300-luvun loppuun mennessä - - kolminaisuusoppi muotoutui olennaisilta osiltaan sellaiseksi, jollaisena se on säilynyt siitä saakka." (1976, Micropædia, X osa, s. 126.)

New Catholic Encyclopedia sanoo: "Sanamuotoa 'yksi Jumala kolmessa Persoonassa' ei lopullisesti vakiinnutettu eikä varmastikaan täysin omaksuttu kristilliseen elämään eikä sen uskon tunnustukseen ennen 300-luvun loppua. Mutta vasta tämä sanamuoto ansaitsee nimityksen kolminaisuusoppi. Apostolisten Isien keskuudessa ei ollut ollut mitään etäisestikään tällaista ajatusta tai näkökantaa muistuttavaa." (1967, XIV osa, s. 299.)

The Encyclopedia Americana mainitsee: "Kristillisyys juontui juutalaisuudesta, ja juutalaisuus oli ehdottomasti unitaarinen [sitä tunnustavat uskoivat, että Jumala on yksi persoona]. Tie Jerusalemista Nikeaan tuskin oli suora. 300-luvun kolminaisuusoppi ei heijastanut täsmällisesti varhaiskristillistä opetusta Jumalan luonnosta; se oli päinvastoin poikennut tästä opetuksesta." (1956, XXVII osa, s. 294L.)

Nouveau Dictionnaire Universel sanoo: "Platonin kolminaisuus, joka on itsekin vain muinaisilta kansoilta peräisin olevien vanhempien kolminaisuuksien uudelleenjärjestelyn tulos, näyttää olevan se järkiperäinen ja filosofinen ominaisuuksien kolminaisuus, josta saivat alkunsa kristillisten kirkkojen opettamat kolme hypostaasiaa eli jumalallista persoonaa. - - Tämän kreikkalaisen filosofin [300-luvulla eaa. eläneen Platonin] käsitys Jumalan kolminaisuudesta - - voidaan löytää kaikista muinaisista [pakana] uskonnoista." (Toim. M. Lachâtre, Pariisi 1865-1870, 2. osa, s. 1467.) " (wikipedia.org/wiki/Kolminaisuusoppi)

 Siis onko kolminaisuus oppi Raamatullinen?

Mitä Raamattu sanoo Pyhästä hengestä?

(1Kor.3:16) "Ettekö tiedä, että te olette Eloah'n temppeli ja että Eloah'n Henki asuu teissä? "

(2.Kor.3:17) "Sillä JHWH on Henki, ja missä JHWH'n Henki on, siinä on vapaus. "

Luoja ja Pyhä Henki ovat siis yksi ja sama asia. Pyhällä Hengellä ei ole mitään erillistä persoonaa. Luoja ei ole skitsofeeninen.

Entä onko Messias ja Isä sama persoona?

(John. 12:49) "Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. " 

Jos Messias ja Isä olisivat yksi ja sama asia, niin miksi Isä käskee Poikaa? Eihän Luojan tarvitsisi käskeä itseään, kun Hän tietäisi muutenkin mitä tehdä? Eihän ihmisenkään tarvitse erikseen itseä käskeä, kun vaikka kävelee tien yli. Toisaalta taas vanhempi voi käskeä lasta menemästä tien yli. Käskemistä tarvitaan siksi, koska vanhempi ja lapsi eivät ole sama persoona, eikä lapsi osaa lukea vanhemman ajatuksia.

(John.14:10) "Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. " Messiaassa asui Pyhä Henki, eli Isä. "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen." Sen takia Messias pystyi kaiken sorttisiin ihmetekoihin, koske ne sai aikaa Isä, joka asui hänessä(Pyhä Henki).

(John. 14:13) "ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. "

(John.14:28) "Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Kaikki on luotu Messiaan kautta, mutta kuitenkin Luoja käskee poikaansa, joten Isä on poikaa suurempi.

(Ef.4:6) "yksi Eloah ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. "

(1John.4:14) "Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi." Isä lähetti poikansa, koska Isä on poikaa suurempi, ja hänellä on määräysvalta.

(1Kol.4:15) "Ja hän on näkymättömän Eloah'n kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa." Eloah loi Messiaan, ennen kuin mitään muuta oli luotu. Siksi hän on Luojan ainokainen poika, ja esikoinen. Hän on ainut, jonka Luoja loi henkilökohtaisesti. Siksi hän on enkeleitä ja ihmisiä suurempi.  "Kreikan kielen sana Monogenees viittaa kielellisesti syntyperään ja osoittaa sen, että hän on ainoa näistä vanhemmista syntynyt lapsi. Eikä merkitse vain sitä, että näillä vanhemmilla on ainoastaan tämä yksi lapsi, vaan myös sitä ettei heillä ole koskaan ollutkaan muita lapsia. NOVUM, osa 5, s. 526"

Kaikki muu on luotu Messiaan kautta Ps.2:7, Hepr.1:5. Ps.2:7 on sana: ye·lid·ti·cha. Joka voi tarkoittaa mm. synnyttää, saada aikaan, aiheuttaa

(Filip.15-16) "ja hän on näkymättömän Eloah'n kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen

Sana esikoinenhan tarkoittaa lasta, joka syntyi perheen ensimmäisenä.

Raamatussa ei missään kohti sanota, että Messias olisi väittänyt olevansa Eloah. Hän vain sanoi olevansa Eloah'n poika. Luojan pilkkaus syytökset tulivat senkin takia, kun hän sanoi olleensa olemassa jo ennen Abrahamia, koska fariseukset luulivat Messiasta vain tavalliseksi ihmiseksi.

(John.10:33) "Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan Eloah'n pilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Eloah'ksi"." Aikaisemmin sanottu "minä ja Isä olemme yhtä", viittasi siihen, että Isä oli Messiaassa (Pyhä Henki. Uskovassakin on Pyhä Henki, eikä uskovakaan ole Isä), eikä suinkaan sitä että Messias ja Isä olisivat yksi ja sama persoona. (John.10:36) "niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Eloah'ia, sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Eloah'n Poika'?" Selittää Messias itse asian. Taaskaan hän ei sano olevansa Eloah.

(Mark.2:7) ""Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Eloah'ia. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Eloah yksin?"" Messiasta syytettiin Luojan pilkasta siksi, koska hän sanoi omaavansa vallan antaa syntejä anteeksi. Ei siksi että hän olisi ilmoittanut olevansa Luoja.

(Mark.10:18) "Mutta Jeshua sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Eloah yksin." Jos Isä ja Jeshua olisivat yksi ja sama, niin miksi Messias moitti, kun häntä sanottiin hyväksi?

(John.18:4-6) "Silloin Jeshua, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Jeshuata, Nasaretilaista". Jeshua sanoi heille: "Minä se olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan."

Tästä selitetään että Messias sanoi itsensä Isäksi, koska sanoi minä olen, niin kuin Luoja sanoi vanhassa testamentissa. Kuitenkin vanhassa testamentissa pitäisi lukea "Minä olen se, joka minä olen" sijasta "Minä olen, mikä minä tulen olemaan" (Rolf Furuli Oslon yliopistosta kertoo (seemiläiset kielet https://lists.ibiblio.org/pipermail/b-hebrew/1998-December/000793.html).") Tämän perusteella äskeinen Raamatun kohta ei voi tarkoittaa sitä, että Messias olisi sanonut itsensä Isäksi.

Mikä sitten selittää kyseisen kohdan, miksi Messiaan vastustajat kaatuivat?

(Ps.9:3) "Sillä minun viholliseni peräytyivät, kaatuivat maahan ja hukkuivat sinun kasvojesi edessä."

Juuri näin kävi Messiaan vastustajille, koska hän oli vanhurskas Luojan edessä. Eikä siitä syystä, että hän olisi ilmoittanut itsensä Isäksi. 

Miksi sitten Johanneksen evankeliumissa sanotaan: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Eloah'n tykönä, ja Sana oli Eloah."?

(2.Moos.7:1) "Mutta JHWH sanoi Moosekselle: "Katso, minä asetan sinut Eloah'ksi faraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun profeettasi. " 

Messias on asetettu meille Eloah'n asemaan, mutta hän ei kuitenkaan ole Isää suurempi. Kaikki kunnia Messiaan teoista menee Luojalle, koska Luoja itse tekee teot Messiaan kautta. Me kaikki olemme Luojan työkaluja Luojan kädessä, ja Luojan kunniaksi. Paitsi tietysti ne ihmiset ja enkelit, jotka kapinoivat Luojaa vastaan.

Meidän pitää kuitenkin kunnioittaa Eloah'n ainoata poikaa, koska se on Luojan tahto. Häntä saa ja pitää kumartaa, koska hän on Luojan voitelema kaiken ihmiskansan kuningas. Tämä kumartaminen ei ole epäjumalan palvelusta siksi, koska esim. Daavidiakin kumarreltiin, vaikka hän oli vain ihminen. Häntä kumarrettiin siksi koska hän oli Luojan voideltu kuningas (1Kun.1:31).

(Jes.9:6) "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas." "

Entäs tämä kohta sitten?", saatatte sanoa. "Tässähän selvästi sanotaan että Messias on Iankaikkinen Isä.". Niin näköjään sanotaan, ja sanotaan monissa muissakin Raamatun käännöksissä, mutta sanaa Isä ei löydy hepreankielisestä alkutekstistä, kun se käännetään sanatarkasti. https://www.biblehub.com/text/isaiah/9-6.htm "For us a child is born to us a son is given to and shall be the government on his shoulder and called his name Wonderful Counselor El mighty The everlasting The prince of piece"

Tekstissä mainitaan kyllä kaikki muu, mutta sana Isä on kyllä kääntäjien omaa tulkintaa, joka ei perustu hepreankieliseen tekstiin, koska sanaa Isä ei ole tekstissä ollenkaan. Ilmeisesti on haluttu kääntämisellä tukea kolminaisuus oppia, koska "se on oikea ja perinteinen oppi".

Saatatte sanoa: "Kolminaisuusoppia ei voi ihmisjärjellä ymmärtää, se on suuri Luojan salaisuus.". Tämmöinen ei ole Raamatullista, vaan muinaisen Babylonin mysteerioppia. Raamatussa ei ole mitään mysteerioita.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita