Paavin viran pakanalliset piirteet

Paavin yksi titteli on Pontifex maximus. Tämä on suoraa jatkoa pakanuudesta.

WSOY:n Mytologian sanakirja kertoo seuraavaa Pontifex maximuksesta: 

"Lisäksi oli pappiskollegioita, joiden tehtävät oli tarkoin määrätty. Pontifex maximus apulaisineen huolehti kultin rituaalien jatkumisesta pyhien kirjoitusten mukaisina, hänellä oli tuomiovalta uskontoa koskevissa asioissa ja hänen velvollisuutenaan oli huolehtia ajanlaskusta ja kalenterista." (WSOY Mytologian sanakirja s. 27)


Tässä kohti ei käsitelty mitään kristinuskoon liittyvää, vaan otsikkona oli: roomalaisten uskonto. Paavi käyttäytyy juuri niin, kuin pakanauskonnon Pontifex maximus, eli ylipappi. Hänellä on ylintuomiovalta uskonasioissa. Paavi Gregorius muutti kalenteria, joka otettiin kristilliseksi ajanlaskuksi, elikkä otti huolehtiakseen ajanlaskusta niinkuin pakanallinen Pontifex maximus. Julius Caesar, joka oli Pontifex maximus, hoiti myös kalenteri asioita: "Yksi pontifex maximuksen tehtävistä oli tarvittaessa lisätä karkauspäiviä roomalaiseen kalenteriin. Ollessaan pontifex maximus Julius Caesar loi uuden Juliaanisen kalenterin." (https://fi.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus)

"The word 'Flamen' meaning high priest. During the time of the Caesars in Rome, Jupiter was served by the patrician Flamen Dialis, the highest-ranking member of the flamines, a college of fifteen priests 'who were part of the Pontifical College that had administered the Roman Religion. The high priest became known as Pontifex Maximus" (https://gnosticwarrior.com/priests-of-jupiter-amon.html)

Pontifex maximus oli siis Jupiterin ylipappi. Sekin todistaa että kysymys on nimenomaan Jupiterin ylipappeudesta, kun Jupiterin temppeli oli Jupiter Optimus Maximus.  https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Jupiter_Optimus_Maximus

Mm. keisari Augustuskin oli pontifex maximus. Ilmeisesti melkein kaikki roomalaiset keisarit aikanaan olivat. 

"Konstantinus antoi pakanajumalien jäädä entisiin asemiinsa kristinuskon rinnalla. Hän itse pysyi edelleen Jupiterin ylimmäisenä pappina ja kastatti itsensä vasta kuolinvuoteellaan," (B.Estlander-Eero Hietakari: Jokamiehen maailmanhistoria s.304)

Tämän perusteella voidaan vahvasti epäillä että Pontifex maximus titteli kulki rooman keisarilta toiselle, ainakin keisari Konstantinukseen saakka.  

"Vuonna 381, the Rooman keisari Gratian hylkäsi ensimmäisenä pontifex maximus tittelin. Sen otti vastaan paavi".  https://www.livius.org/articles/concept/pontifex-maximus/

"Rooman keisari Gratianus luopui keisarinvikaansa kuuluvasta pakanaylipapin, Pontifex Maximuksen, arvosta vuonna 379, Damasus otti sen mielihyvin vastaan, jolloin hän tuli sekä pakanallisten että kristillisten uskontojen pääksi. Paavien arvonimi Pontifex Maximus, oli alun alkaen Babylonian kuninkaalta Belsassarilta siirtynyt perinnöllinen virka, joka voitettujen kaldealaisten mukana, heidän paetessaan Babyloniasta, siirtyi Pergamon kuninkaille. Näistä viimeisen, Attalos 3:nen kuoltua se siirtyi testamentin perusteella Rooman kansalle." (Mikko Ollus: Väinämöisen juuret s.284)

 Rooman uskonnon Pontifex maximus ja paavius ovat toistensa klooneja. Ainoa asia mikä heitä erottaa on se, että paavi väittää virkansa olevan Raamatullinen. Mutta jos katsotaan niitä kohtia, mihin paavi ja katoliset vetoavat, huomataan että ne kohdat on täysin väärin ymmärretty, eivätkä ne tue mitenkään paaviutta.

"Pontifex maximus oli Rooman valtakunnan pontifex-papiston johtaja eli pontifex-kollegion esimies. Hänellä oli niin uskonnollista kuin poliittistakin valtaaPontifex tarkoittaa sillanrakentajaa ja viittaa papin välitystehtävään tämän ja tuonpuoleisen maailman välillä." (https://fi.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus)

Paavi väittää virkansa periytyneen suoraan Pietarilta. Tästä ei ole mitään historiallisia todisteita. 

(Matt.16:18) "Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Sitä eivät haudan portit voita."

Sana Pietari on kreikankielisessä tekstissä Petros, joka tarkoittaa kiveä tai lohkaretta, ei kalliota.  https://biblehub.com/text/matthew/16-18.htm , https://biblehub.com/greek/4074.htm

Väitetään että Matt.16:18  todistaisi, että Pietari korotettiin kaikista korkeimmaksi koko seurakunnassa. Mitä tarkoittaa kallio Raamatussa?

(5Moos.32:4) "Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Eloah ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on."

(2Sam.22:32) "Sillä kuka muu on Eloah paitsi JHWH, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Eloah'imme?"

(Ps.89:26) "Hän kutsuu minua: 'Sinä olet minun isäni, sinä minun Eloah'ini ja pelastukseni kallio'."

Raamattu selvästi todistaa, että Luoja on pelastuksen kallio, eikä kukaan ihminen. Ei edes Raamatussa mainittu Pietari. Pietari ei antanut kumarrella itseään, toisin kuin Paavit ovat tehneet: (Apt.10:26) "Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse; minäkin olen ihminen"."

(Apt.4:10-11) "niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeshua Ha-Mashiach'n, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te tapoitte, mutta jonka Eloah kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'."

Raamattu todistaa että uskovaisen pelastuksen kulmakivi on Messias, eikä suinkaan Pietari. Kulmakivi on siis Messias, ja pelastuksen kallio Luoja. Tässä ei jää mitään tilaa Pietarille. Pietari oli Luojan palvelija Messiaan kautta. Hänellä ei ollut mitään erikoisasemaa uskovaisten kesken. Raamattu myöskin todistaa, että seurakunnan pää on Messias, ja Messiaan pää on Luoja; seurakunnan pää ei ole paavi: (1Kor.11:3) "Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Ha-Mashiach on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Eloah on Ha-Mashiach'n pää." (Ef.5:23) "sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Ha-Mashiach on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja."

Kun Raamattu todistaa, ettei Pietari voinut olla ensimmäinen paavi, ei koko todisteluketju paaviuden historiallisuudesta ja Raamatullisuudesta voi pitää paikkansa, koska sen perusta on viallinen.

Kun ymmärretään ettei paavius tule Raamatusta, ei ole mitään ihmeteltävää siinä että rooman uskonnon Pontifex maximus ja rooman katolisuuden paavinvirka ovat niin samanlaiset. Kai ne ovat samanlaiset, kun paavinvirka sellaisenaan tulee pakanuudesta. Se selittää, miksi molemmat virat ovat täsmälleen samanlaiset sisällöltään.

"All the people of Tintir and all people of Akkad and Sumir, nobles and priest who has opposed the king, he crushed beneath him, and they come and kissed his feet." (E.A. Wallis Budge: Babylonian life and history s.87)

Historian mukaan Babylonian kuninkaita kunnioitettiin suutelemalla heidän jalkojaan. Raamatun kirjoitusten perusteella Israelin kuninkailla ei ollut tämmöistä tapaa.

Rooman keisareitakin lopulta kunnioitettiin maahan heittäytymällä ja jalkoja suutelemalla:

"Idästä tuli myös proskynesis eli heittäytyminen maahan hallitsijan edessä ja hänen jalkansa suuteleminen. Aikaisemmin keisaria tervehdittiin tai suudeltiin seisten, mikä tapa sekin oli idästä." (Paavo Castren: Antiikin myytit ja uskonnot s. 166)

Paavien jalkoja on suudeltu ihan samalla tavalla kuin Babylonian kuninkaidenkin jalkoja.

"Although never widely done, and usually restricted to subordinate members of the hierarchy (e.g., bishops, cardinals) or Catholic sovereigns, such a gesture was intended to be an acknowledgment of the pope's authority and his status as the Vicar of Christ. In the case of a Catholic king, kissing the pope's feet would indicate that the spiritual authority of Christ, as represented by the pope, is infinitely higher than any earthly power wielded by a king. As for the particular gesture of honoring the feet of the man who represents Christ on earth, the gesture does have biblical precedent (cf., John 12:3). These days though, the current Pope likely would gently discourage anyone from trying to kiss his feet." (https://forums.catholic.com/showthread.php?p=8341114)

Miksi nykyään ei suudella paavin jalkoja, johtuu siitä, kun nykyinen paavi ei anna sitä tehdä. Kuitenkin paavin jalkojen suuteleminen on vanha katolinen perinne. Suutelemalla on tunnustettu paavin auktoriteetti uskonasioissa. Paavin jalkoja ovat suudelleet niin kuninkaat kuin papitkin. Ihan samalla tavalla kuin Babylonian kuningasta suutelivat jalkoihin papit ja aateliset.

Termi "isä" on käytössä katolisuudessa. Isää käytetään papeista ja "pyhää isää" paavista. Babylonian kuninkaista käytettiin myös nimitystä isä. "the father endowed with disdinction"(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1924.26.4.02a00020/pdf  s.439)

Muinaisessa egyptissäkin ylipapin alaisuudessa toimivat "isä" titteliä kantavat henkilöt:

"Osa-aikaisen maallikkohenkilökunnan ja vakinaisten ylipappien välissä oli monenlaisia erikoisvirkamiehiä. Ylipapin alapuolella olivat "Jumalan isät", toisen, kolmannen ja neljännen asteen profeetat." (Naomi Ozaniec: Muinaisen egyptin viisaus s. 71)

"Erityisen tärkeää oli se, että jumaluutta puhuteltiin asiankuuluvalla tavalla. Tärkeinpien jumalten puhutteluun kuului sana pater- Juppiter, Janus pater, Mars pater ja Saturnus pater." (Paavo Castren: Antiikin myytit ja uskonnot s. 96)

Sana pater tarkoittaa isä. Onko ihme jos Messias kielsi käyttämästä sanaa Isä kenestäkään muusta kuin Taivaan Isästä, kun epäjumalienkin arvonimi oli isä?

(Matt.23:9) "Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa."

Raamattu kieltää kutsumasta ketään isäksi, joka on maan päällä. Arvonimi Isä, on varattu ainoastaan Luojalle. Luoja onkin uskovaisen todellinen Isä, koska Luoja on jokaisen ihmisen luonut, ja kun uskovainen pyrkii tottelemaan kaikessa Luojan tahtoa, niin Luoja on myös hengellisessä mielessä uskovaiselle Isä.

Luettavaa pontifex maximuksesta englanniksi:

https://www.tribunesandtriumphs.org/roman-gods/roman-priests.htm

https://riordan.wikia.com/wiki/Pontifex_Maximus

https://www.romanreligion.org/content/tag/pontifex-maximus/


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita