Ekumenia

Mitä on ekumenia?  "Ekumenia-sana juontuu kreikan kielen sanasta οίκος 'talo'. Antiikin aikana oikoumenia, kreik. οἰκουμένην tarkoitti tavallisesti koko asuttua maailmaa"(Ekumenia, Wikipedia) Mikä on ekumenian tarkoitus?  "Kristillinen ekumenia on eri asia kuin uskontojen kohtaaminen ja niiden välinen vuoropuhelu eli uskontodialogi, vaikka myös viimeksi mainitusta toisinaan käytetään ekumenia-sanaa. Kansalliset ekumeeniset neuvostot ymmärtävät ekumenian nimenomaan kristinuskon sisäisenä liikkeenä, mutta pyrkivät toisaalta myös osaltaan edistämään uskontojen kohtaamista ja yleistä suvaitsevuutta" (Ekumenia, Wikipedia)

Mikä tässä ekumeniassa on oikein tavoitteena? rooman katolisen kirkon tarkoitus(kannattaa niin pakana uskontojen kuin kristittyjenkin ekumeniaa) on se että kaikki kristityt olisivat yhtä paavin vallan alaisuudessa, myöskin pakanauskonnot paavi on haalimassa alaisuuteensa. Näin koko maailma yhdistyy. Miksi? Koska tavoitteena on maailman rauha. Jaa että valehtelenko? Katsokaa sitten itse: (https://www.ekumenia.fi/rukous_ja_hengellisyys/rukouksia/rukous_rauhan_puolesta/) siinä oli kristittyjen ekumenia kanta. Entä pakanauskonnot?  https://www.souledout.org/newworldreligion/worldprayers/peaceprayers.html sielläkin rukoillaan rauhan puolesta. Kristityt näyttävät olevan mukana.

Miksi Luoja sallii sodat? Raamatusta voidaan nähdä, että aina kun on sotia, se johtuu siitä kun on oltu tottelemattomia Luojalle, niin hän sitten rankaisee kansaa, siten että se joutuu sotaan, ja jos kansa ei tee parannusta, niin se joutuu toisen kansan valtaamaksi, ja pahimmassa tapauksessa kansa tuhotaan. Näin kävi mm. Israelille, kun se oli jatkuvasti tottelematon Luojan tahtoa kohtaan. Rauhaa on siis ihan turha rakentaa, jos ei ole halua totella Luojaa. Rauha ei tule kestämään pitkää. (Jer. 16:14) "He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole. "

Katolisuudessa palvotaan Mariaa, taivaan kuningatarta. Monissa eri pakanauskonnoissa palvotaan myös taivaankuningatarta. Islam tunnustaa Marian pyhyyden. Erilaiset Mariaan liittyvät ihmeet ovat lisääntyneet kokoajan. Muutkin ihmiset kuin katoliset ovat nähneet niitä, mm. muslimit. Tällaiset ihmeet vetävät helposti puoleensa eri uskonnot, kun kaikissa pakanauskonnoissa on jonkinlainen oppi tai maininta taivaan kuningattaresta. Katolisuuskin on saanut taivaan kuningatar palvonta oppinsa pakanuudesta. Se on vain selitetty "raamatullisesti". Nimet on otettu Raamatusta, mutta opit ja tavat on säilyneet pakanallisina.

Tässä lisätietoa Marian ilmestyksistä: https://www.kristitynfoorumi.fi/kaikkienkuningatar.htm

Tämä "Maria" näyttää olevan oikea ekumenian pääkannattaja:

"Meidän Valtiattaremme ekumeeninen Rauhan Suunnitelma

Johdonmukainen sanoma, joka toistuu sadoissa, jopa tuhansissa ilmestyksissä, joita nykyisin esiintyy maailmanlaajuisesti, on sanoma rauhasta, yhteydestä ja suvaitsevaisuudesta. Marian ilmestys Medjugorjessa julistaa:

Rakkaat lapset, tänään minä kutsun teitä rauhaan. Olen tullut tänne Rauhan Kuningattarena ja haluan rikastuttaa teitä Äidillisellä Rauhallani.... Kutsun teitä tulemaan minun rauhani kantajiksi ja todistajiksi tälle rauhattomalle maailmalle. Saakoon rauha hallita koko maailmassa. (22)

Eräässä toisessa sanomassa Maria kertoi näkijöille: "Kertokaa tälle papille, kertokaa kaikille, että te juuri olette jakaantuneita maan päällä. Muslimit ja ortodoksit, samasta syystä kuin katoliset, ovat tasa-arvoisia minun Poikani ja minun edessäni. Te kaikki olette lapsiani." (23) Marian sanoma rauhasta ja yhteydestä on se, jota ahdistunut ja hämmentynyt maailma kaipaa."

"Täytyy tunnustaa että on olemassa vain yksi kristillinen kirkko, joka edustaa useita erilaisia perinteitä. Kaikkien kristittyjen tulee, Jeesuksen muistoksi, voida viettää ehtoollista yhdessä ja heillä tulee voida olla sama asema kristittyinä. Paavi nimenomaan on asetettu johtamaan tätä yhdistämistyötä... tällä kirkolla on johtaja asema. Sillä on maailmanlaajuinen vastuu vähitellen yhdistää kaikki uskonnot, niin että niistä yhdessä tulee yksi ainoa Kristuksen tietoisuus, joka käsittää kaiken elävän. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tästä tulevasta henkisestä yhtenäisyydestä tulee "kristillinen kirkko", vaan ainoastaan sitä, että erillisyys uskontojen välillä lakkaa." (Anna Berg: Maria henkinen mestari s. 99-100)

Maria ei ole ollut aikoihin elossa. Hän on siis kuollut. Mitä Raamattu sanoo kuolleiden kanssa kommunikoinnista?  (3Moos. 9:13) " Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen JHWH teidän Eloah'"  

Miksi näin? koska kuolleita ei enää ole, ainoastaan riivaajat teeskentelevät kuolleita, ja eksyttävät ihmisiä.


Nämä rauhaan pyrkijät tulevat vainoamaan niitä, jotka eivät noudata kristillisiä perinnäisoppeja, vaan pyrkivät noudattamaan kaikessa Luojan sanaa eli Raamattua.


(Apt.9:7) "ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" " 

Siis kun vainoaa seurakuntaa, vainoaa Messiasta. 

Viimeisinä päivinä siis ihmiset jotka pyrkivät toteuttamaan Raamatun sanaa kaikessa elämisessään, joutuvat vainotuksi ja julistetaan tapettaviksi. Miksi? Koska jokainen ihminen, joka Luojan antaman voiman turvin pyrkii tekemään Luojan tahdon, on piikki saatanan lihassa. Ja toisaalta tämä tulee uskoville koetukseksi, että ollaanko valmiit olemaan Luojalle kuuliaisia kaikessa, vaikka hinnalla millä hyvänsä. 

Samasta oli kysymys, kun Abrahamia käskettiin uhraamaan Iisak. Luoja halusi tietää, kunpaa Abraham rakasti enemmän; omaa lastansa vaiko Luojaa. Tietysti Luoja ei antanut uhrata lasta, koska Luoja ei ole koskaan halunnut ihmisuhreja. Messiaan uhri kuolema oli välttämätön poikkeus.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita