Mitä tarkoittaa sana LIHA Raamatussa?

(1Moos.6:3) "Silloin JHWH sanoi: "Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." " 

Ei kai Luoja sen takia lyhentänyt ihmisen elinikää, että oli itse luomisessa antanut ihmiselle fyysisen olomuodon?

(1Moos.6:12) "Niin Eloah näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. "

(1Moos.7:15) "Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki. "

(1Moos.17:11) "Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. "

Raamatun perusteella sana liha, voi tarkoittaa ihmisessä olevaa lihaa, kaikkea elävää, taikka sitten synnin turmelemaa ihmistä. Tämän perusteella tuo ihan ensimmäiseksi mainitsemani Raamatun kohta tarkoittaa sitä että Luoja lyhensi ihmiselämää, koska ihmiset vaelsivat syntiturmeluksen vallassa, eivätkä kääntyneet vapaaehtoisesti hänen puoleensa.

(John.3:6) "Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki." Tässä liha viittaa synnin turmelevaan vaikutukseen.

(1Kor.15:50) "Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Eloah'n valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

Ihminen on kokonaan turmeltunut, niin liha kuin verikin.

(3.Moos.17:14 Biblia) "Sillä kaiken lihan henki on hänen verensä niinkauvan kuin se elää. Ja minä olen sanonut Israelin lapsille: ei teidän pidä yhdenkään lihan verta syömän; sillä kaiken lihan henki on hänen verensä: kuka ikänänsä sen syö, se pitää hukutettaman."

Missään ei kohti Raamattua ei opeteta että ihminen eläisi koskaan ilman kehoa.

(1Kor.15:51) "Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,"

(1Kor.15:52) "yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme."

Milloin soi viimeinen pasuuna? Silloin kun Messias tulee(Ilm.11:15). Kun hän tulee, tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Ne kuolleet, jotka ovat ottaneet pelastuksen vastaan kautta maailman historian, Luoja herättää jälleen henkiin. He saavat elää iankaikkisesti, ilman että kuolevat enää koskaan. Luoja muuttaa ihmiset täydellisiksi. Poistaa kehosta synnin turmeluksen kokonaan. Ja kun saatana on "pois pelistä", niin ei ole mitään, mikä voisi ihmistä vetää tekemään syntiä. Varsinkin kun pelastuneet ihmiset muistavat mitä kaikkea kauheaa syntien tekemisestä seurasi. Ei siis ole pelkoa, että sama murhenäytelmä toistuisi koskaan enää.

(Ilm.20:14) "Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi." Kuolema ei ole mikään fyysinen asia, mitä voisi heitellä. Kyseessä on vertauskuva, että kuolema hävitetään, eikä sitä enää ole. Bibliassa sanan tuonela sijasta on helvetti. Jos helvetti on se paikka, missä syntisiä vaivataan ikuisesti, niin miten se hävitetään? "Tuonela, Tuoni, Manala, Mana eli Vainajala on mytologinen kuolleiden valtakunta." (Tuonela, wikipedia) Tuonelahan mainitaan mm. kalevalassa, joka on pakanallinen myytti.

"Suomalainen raamatunkäännös kääntää heprean sanan Šeol ja kreikan sanan Hades molemmat nimellä Tuonela." (Tuonela, Wikipedia)

"Old Testament. The Hebrew word seol , "Sheol, " refers to the grave or the abode of the dead"  (https://www.biblestudytools.com/dictionary/sheol/)

Hepreankielinen sana Sheol tarkoittaa hautaa. Suomenkielisen Raamatun kääntäjät ovat vääntäneet sen tarkoittamaan pakanallista mytologiaa tuonelasta. Siis Ilm.20:14 tarkoittaa että kuolemaa ei enää ole, koska kuolema ja hauta on hävitetty. Vertauskuvallisesti puhuen siis. Todellisessa elämässä se tarkoittaa että kukaan ei enää kuole. Miksi? koska kukaan ei enää tee syntiä, niin kuolemaakaan ei tarvita. Synnin palkkahan on kuolema Raamatun mukaan.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita