Raamatun alkuperäinen kieli

Väitetään että Uuden testamentin alkukieli olisi ollut kreikka, ja että heprea ja aramea olisivat olleet siinä vaiheessa maailman historiaa kuollut kieli. Mutta onko näin ollut?

"Uusi testamentti on kirjoitettu niin sanotuksi koinee -kreikaksi, jonka taso vaihtelee kirjoittajasta toiseen. Joidenkin Uuden testamentin kirjojen kieliasuun on vaikuttanut se, että Jeesuksen ja hänen ensimmäisten seuraajiensa äidinkieli ei ollut kreikka vaan aramea."

(https://www.helsinki.fi/teol/pro/_merenlah/oppimateriaalit/text/suomi/intro.htm)

"Vanhimmat koko Uuden testamentin sisältävät käsikirjoitukset ovat 300-luvulta." Teksti samasta lähteestä kuin yllä oleva.

 Ns. kirkkoisätkin todistavat että Matteuksen evankeliumi on ollut alunperin hepreankielinen:

Kirkkoisä Origenes (k. 254) sanoo: "Ensiksi kirjoitettiin Matteuksen evankeliumi. Sen tekijä oli mies, joka oli aikai­semmin ollut publikaani, mutta josta oli tullut Jeesuksen Kristuksen apostoli. Hän kirjoitti sen hepreaksi niille, jotka olivat olleet juutalaisia, mutta tulleet uskoviksi."

"Jerome ( 382 CE) - Matthew, who is also Levi, and from a tax collectore came to be an Apostle first of all evangelists composed a Gospel of Christ in Judea in the Hebrew language and letters, for the benefit of those of the circumcision who had believed, who translated it into Greek is not sufficiently ascertained. Furthermore, the Hebrew itself is preserved to this day in the library at Caesarea, which the martyr Pamphilus so diligently collected. I also was allowed by the Nazarenes who use this volume in the Syrian cityof Borea to copy it. In which is to be remarked that, wherever the evangelist.... makes use of the testimonies of the Old Scripture, he does not follow the authority of the seventy translators, but that of the Hebrew. "[Lives of Illustrious Men, Book 5]

Tässä sanottiin että Matteus kirjoitti evankeliumin, ja kirjeet hepreaksi, jotka sitten käännettiin kreikaksi. Sanottiin myös että Caesarean kirjastossa olisivat olleet nämä heprealaiset kirjoitukset. Sanottiin myös että evankeliumin kirjoittaja ei lainannut septuaginta käännöstä.

Tertullianus sanoo: "Nykyiset juutalaiset olivat aiemmin heprealaisia, siksi he kirjoittavat ja puhuvat hepreaksi." (Tertullianus: Kristinuskon puolustus s.75)

"Monet Raamatun tutkijat ovat kuitenkin sillä kannalla, että koska alkuseurakunnan apostolit olivat juutalaisia, täytyy myös Uuden Testamentin alkutekstien olla hepreankielisiä tai arameankielisiä. ... Edesmennyt itämäisten kielten professori Aapeli Saarisalo sanoi että Uudessa Testamentissa käytetyn kreikan kielen kielioppirakenne todistaa että se on sanatarkka ja kankea käännös hepreasta. Kun tekstit palautetaan takaisin heprean kielisiksi, niistä tulee sujuvaa hepreankielistä Uutta Testamenttia." ( Keijo Lindeman: Apostolinen Seurakunta ja Antikristuksen eksytys s.6)

"Nykyään uskotaan yhä yleisemmin, että myös Uuden testamentin alkukieli on ollut heprea. Näin väittää mm. tohtori J.L. Lindsay, ja Jerusalemin yliopiston Uuden testamentin professori David Flusser on samaa mieltä." (https://sites.google.com/site/tietojako/kaarlo-syvaentoe-vanhan-testamentin-kaeaennoesvirheitae)

Nykyajan tutkimus tieto antaa vahvoja syitä uskoa, että alkukieli Uudessakin testamentissa olisi ollut alkuperältään hepreaa ja arameaa, ihan niin kuin Vanha testamenttikin.

https://www.ancient-hebrew.org/nt_origins.html

Kerrotaan että aramea ja heprea on ollut tavallisen kansan käytössä. Mikä sitten todistaa että kreikankieliset tekstit on käännetty alkuperäisteksteistä, joissa on käytetty hepreaa ja arameaa? Se että suomenkielisissäkin Raamatuissa on heprean tai aramean kielisiä sanoja, mm. aamen, halleluja, abba jne. Ja niitä löytyy matteuksen evankeliumista ilmestys kirjaan.

Jos Uusi testamentti olisi kokonaan kirjoitettu kreikaksi(ja kaikki puhuneet kreikkaa), niin miksi aina välissä eri teksteissä on aramean/heprean kielinen sana, joka sitten erikseen selitetään, että mitä se tarkoittaa? Kreikankielellähän ei tietääkseni ole mitään tekemistä heprean tai aramean kielen kanssa.

Ja sanotaan että sekä Septuagintan kreikkankieli että Uuden testamentin kreikankieli ovat samanlaisia. Septuaginta on todistetusti käännetty hepreasta. Sekin vain viittaa siihen, että Uusi testamentti on myös käännetty hepreasta.

"Even the beginning student of New Testament Greek realizes how much that language is indebted to the LXX, so that all attempts to understand the Semitisms of the New Testament had to start with the Hebraisms of the LXX."

(https://www.emanueltov.info/docs/papers/16.trans.techn.1999.pdf?v=1.0 s.243)

Sanottiin että ymmärtääkseen uudentestamentin kreikkaa, täytyy opiskelijan aloittaa opiskelu tutustumalla Septuagintan hepreanismeihin (mekanismeihin joilla hepreankieli näyttäytyy toisessa kielessä). Kun tiedetään että Septuaginta on käännetty hepreasta, ja että Messias ja opetuslapset käyttivät aremeaa ja hepreaa, niin uuden testamentin kreikankielen hepreanismien täytyy johtua siitä, että se oli alunperin kirjoitettu hepreaksi ja arameaksi. 

Jotkut väittävät että nuo hepreanismit johtuvat siitä, kun alkuseurakunta käytti Septuagintaa Raamattuna. Jos näin olisi, niin silloin hepreanismeja pitäisi olla ainoastaan niissä kohdissa, joissa lainataan vanhaa testamenttia. Mutta hepreanismeja löytyy paljon muualtakin, kuten seuraava lainaus osoittaa:

"Gyllenberg toteaa kyllä kaksi mielenkiintoista seikkaa, jotka on syytä mainita tässä yhteydessä. Ensinnäkin Johanneksen kieli on verrattain hyvää kreikkaa, mutta lauserakenne on seemiläisperäistä, predikaatin ollessa ennen subjektia, esim. 18:12-27. Se näkyy myös lauseiden rinnastamisessa ja tärkeiden asioiden kertaamisessa, esim. 12:44." (Risto Santala: Kenen te sanotte minun olevan s.89-90)

Jos alkuperäinen teksti olisi kreikkaa, niin miksi sitten lauserakenne on seemiläisperäinen? Kreikankielinen teksti on käännös. Koska teksti on käännetty sanasta sanaan, niin hepreankielinen lauserakenne on säilynyt.

(Apt.26:14) "ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.'"

Jos minä kirjoittaisin jonkun tekstin suomeksi, niin ei minun tarvitsisi erikseen selitellä, mitä mikin sana tai ilmaus tarkoittaa. Mutta jos joku kääntäisi minun tekstin englanniksi, niin sitten kääntäjä voisi joutua selittämään sanoja, jotka ovat ainutlaatuisia suomenkielessä, ja joita ei löydy englannista. Varsinkin erilaiset vertaukset ja kielikuvat.

Mistä sitten tulee tuo "Pro kreikka" asenne? Katolinen kirkko, ja ortodoksinen kirkko kovasti korottavat Septuagintaa, joka on kreikkalainen käännös hepreankielisestä vanhasta testamentista. Miksi se on heille niin tärkeä? Koska ainoastaan siinä on apokryfiset kirjat, jotka ovat molemmilla kirkoilla nostettu Raamatun tekstien rinnalle. Siksikin sanotaan että alkuseurakunta olisi käyttänyt Raamattunaan Septuagintaa, jotta voitaisiin perustella apokryfikirjojen käyttö.

Ortodoksinen kirkko on ollut aikaisemmin samaa seurakuntaa katolisen kirkon kanssa, josta se erosi  1054 luvulla. Siksi molemmat korostavat apokryfi kirjoja. Protestanttisuudessa ja vapaissa suunnissa apokryfikirjat eivät ole käytössä, koska protestantit tajusivat etteivät apokryfi kirjat ole Pyhän Hengen inspiroimia.

Companion Bible Appendices kohta 94 todistaa myös, että heprea ja aramea oli käytössä kielinä, eikä kumpikaan ollut suinkaan kuollut Messiaan aikana.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita