Miksi pakanallisiin rituaaleihin pohjautuvia juhlia ei tulisi pitää?

"Suomen kielen sana joulu ei ole alkuperältään kristillinen ilmaus. Se on lainasana skandinaavisista kielistä ja samaa perua kuin ruotsin kielen jul. Muinaispohjoismainen sana joululle oli jól. Joidenkin kielentutkijoiden mukaan se tarkoitti käännöstä tai uudelleensyn­tymistä. Alun perin sana joulu on tarkoittanut keskitalven pakanallista juhlaa, ja sen kanssa samaa kantaa on jo aiemmin germaanisista kielistä tullut sana juhla. " (Joulu, Wikipedia)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saturnalia  Katso löytyykö tuttuja tapoja nykyiseen jouluun verrattuna.

https://www.kotipetripaavola.com/joulunhistoria.html

https://www.netikka.net/mpeltonen/joulusta.htm

https://fellowship-baptist-church.faithweb.com/ChristMass.html

https://www.welcomzestlounge.in/article/index/articledetail/id/545

https://decodedpast.com/roman-solar-festivals-25th-december/4109

https://www.gracebaptisthuntsville.org/share/shouldchristmas.htm

Jopa katolinen kirkko todistaa, ettei joulunvietto ole lähtöisin alkuseurakunnasta(katolisen kirkon kautta jouluvietto onkin tullut kristityille):

"Christmas was not among the earliest festivals of the Church. Irenaeus and Tertullian omit it from their lists of feasts; Origen, glancing perhaps at the discreditable imperial Natalitia, asserts (in Lev. Hom. viii in Migne, P.G., XII, 495) that in the Scriptures sinners alone, not saints, celebrate their birthday;" (https://www.newadvent.org/cathen/03724b.htm)

Jos Tertullianus ei viettänyt joulua, niin tuskinpa sitten alkuseurakuntakaan, muutenhan alkuseurakunnan perinne olisi luonnollisesti jatkunut Tertullianukselle asti.

"Egyptissä Aion rinnastetaan Horukseen ja häntä kunnioitetaan Helios juhlan, 25. päivänä joulukuuta, ja egyptiläisen Osiriksen syntymäpäivän 6. tammikuuta välisenä aikana." (Maarit Kaimio, Paavo Castren, Jorma Kaimio: Antiikin myytit ja uskonnot s.80)

Joulu ei voi olla oikeasti Messiaan syntymäjuhla koska Raamatun mukaan hän ei syntynyt joulukuun 25.

"Raamatussa ilmoitetaan kuinka esikuvalliset eri tapahtumat täyttyivät. Johannes Kastajan syntymä oli ilmoitettu (Luuk. 1:5-24). Pappi Sakarias oli Abian osastoa ja temppelipalveluksessa hänen osastonsa vuoro oli 8:s (1 Aikak. 24:10). Vuodessa oli yhteensä 12 osastoa ja vuoroja 24 (1 Aikak. 27:1-15, 24:1-18). Aabib eli nisank. noin huhtik alkoi vuorot (2 Moos. 12:2, 1 Aikak. 27:1,2). Temppelipalvelun aikana pappien piti olla koko palvelusaikana JHWH'lle erotettuna temppelissä. Abian osaston palvelusvuoro oli 4:nen kk 8:s vuoro, noin heinäk. (1 Aikak. 24:10). Kun vuoro oli loppu Sakarias meni "kotiinsa". Aab kk noin elok. Sakariaan vaimo tuli raskaaksi (Luuk. 1:23, 24). Tästä 9 kk eteenpäin on huhtikuu (nisan), huhtikuussa (nisan) ilmeisesti syntyi Johannes Kastaja.

Syntien sovittajan, hengellisen temppelin (Joh. 2:19-21), Jeshua'n syntymä: Johanneksen äiti Elisabet salasi raskautensa 5 kk (Luuk. 1:24), mutta kuudentena kuukautena se paljastettiin jae 36. samalla enkeli ilmoitti Jeshua'n tulevalle äidille, että hänen kauttansa on syntyvä Jeshua Eloah'in Poika (Luuk. 1:26-35). Koska pappi Sakariaan vaimo tuli elokuussa (aab) raskaaksi, niin 6 kk eteenpäin on tammikuu (tebet). Enkeli oli Jeshua'n tulevan "äidin" luona tammikuussa (tebet) (Luuk. 1:26) silloin Mirjam tuli raskaaksi (Luuk. 1:34, 35, 37-49). Tammikuusta (tebet) 9 kk eteenpäin tulemme syyskuuhun (tishri).

Paimenet ovat kedolla maalis-syyskuun välisenä aikana, silti Jeshua'n syntymäajaksi kristityt ovat laittaneet joulukuun 25 pv. ks. (Luuk. 2:6-8). Juutalaisilla (tishri) on pyhän vuoden 7:s kk, syys-lokakuu riippuen kuunkierrosta ajanmäärittelyyn. Jeshua ilmeisesti syntyi tishri-kuun 10 pv. esikuvan mukaan syntien sovituspäivänä 3 Moos. 23:24, 27, 32, 3 Moos. 16:29-34, Luuk. 24:44,45. Mitä muuta varten Eloah olisi menneiden tapahtumien asiasisällöt asettanut samoille päiville ja kuukausille, kuin ilmoittaaksensa selvästi lapsillensa tulevat tapahtumat? Ks. Joh. 8:56, Hebr. 9:9, 10. Syntien sovituspäivänä syntyi myös todellinen syntien sovittaja Jeshua Nasaretilainen ha-Mashiach. Näin se on sopusoinnussa Eloah'in sanan kanssa. Eloah'in lasten ei tarvitse elää tietämättömyydessä. Ps. 25:14, Jes. 34:16, 1 Kor. 2:10, Aamos 3:7, Jes. 42:9, Joh. 16:13, Jes. 46:10, 1 Tess. 4:13, 5:4, 5." (Kalevi Mustonen)

Pääsiäinen on taas istarin hedelmällisyyden jumalan juhla, munineen, tipuineen kaikkineen. Mitään näistä ei löydy Raamatusta. On vain annettu ymmärtää, että juhla on Raamatullinen, ja sille on annettu kristillinen merkitys, mutta juhla kaikkine sisältöineen on ihan silkkaa pakanuutta.  Huomaa että tämäkin juhla on tullut katolisuuden kautta.

"The word "Easter" in Acts was clearly referring to the days of Passover. The word translated "Easter" is the Greek word "pascha"(derived from the Hebrew word pesach; there is no original Greek word for Passover). It always means Passover." 

"Eggs were hung up in the Egyptian temples. Bunsen calls attention to the mundane egg, the emblem of generative life, proceeding from the mouth of the great god of Egypt. The mystic egg of Babylon, hatching the Venus Ishtar, fell from heaven to the Euphrates. Dyed eggs were sacred Easter offerings in Egypt, as they are still in China and Europe. Easter, or spring, was the season of birth, terrestrial and celestial." (Egyptian Belief and Modern Thought, James Bonwick, pp. 211-212)"

Munat olivat koristeina egyptiläisissä temppeleissä.

(https://jonathanturley.org/2012/04/08/happy-ishtar-day-the-origins-of-easter/)

Kreikankielen pääsiäistä tarkoittavat sana tulee heprean Pesach sanasta. Tämä jo viittaa siihen, että jos pääsiäistä pitäisi viettää, niin se tulisi viettää Raamatussa mainitun "juutalaisen tavan" mukaan. Kristillisen pääsiäisen symboleilla ja tavoilla ei ole mitään tekemistä Raamatullisen Pesach juhlan kanssa. Eikä Pesach juhlaa tule enää viettää, koska se on esikuva Messiaasta. Raamattu ei käske viettää mitään juhlaa Messiaan kuoleman muistoksi. Ehtoollinen on säädetty, mutta sitä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn päivään, vaan sitä voi viettää milloin tahansa.

 Pesahista: https://fi.wikipedia.org/wiki/Pesah 

https://paganpages.org/content/tag/ishtar/

 https://www.goddessgift.com/pandora's_box/easter-history.html

https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/apr/03/easter-pagan-symbolism

https://www.taivaannaula.org/2013/03/22/paasiainen/

https://michaelruark.wordpress.com/2014/04/18/ishtar/

https://www.facebook.com/newhopebaptistchurchbelairmd/posts/1471650716399812

"Keskieuroopassa kevään ja aamunkoin jumalatar oli nimeltään Ostara ja nykyiset pääsiäisen symbolit munat ja jänikset olivat hänen uhrilahjojaan. Pääsiäismunaa pidetään uuden elämän vertauskuvana" (Karisto: Suuri perinne kirja s.114)

"kaksisataa vuotta myöhemmin saksassa, kirjassaan  Charlemagnen elämä, munkki nimeltään Einhard antaa vanhan nimen huhtikuulle joka on Ostarakuukausi.)" (https://www.northernpaganism.org/shrines/ostara/about.html)

ns. kristillinen ajanlasku on nimenomaan suunniteltu siten, että pääsiäinen ajoittuisi aina johonkin kohtaan huhtikuuta.

Se mitä pidetään kristillisenä pääsiäisenä on todellisuudessa Tammuksen kuoleman ja ylösnousemisen juhla:

"Generally, Tammuz's death was ascribed to acts of demons from the netherworld, and his death was lamented in an annual feast in March-April during a few days of mourning followed by a few days of rejoicing about the resurrection (coinciding with Christian Easter, and about three months before the Hebrew month of Tammuz, which was named after the deity)." (https://www.abarim-publications.com/Meaning/Tammuz.html#.WM0P03Xyj0o)


Voiko sitten uskova juhlia näitä juhlia Luojan kunniaksi, vaikka niissä on erilaisia pakanallisia rituaaleja?

""Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka JHWH, sinun isiesi Eloah, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä. Hävittäkää perin pohjin kaikki ne paikat, missä karkoittamanne kansat ovat jumaliansa palvelleet, korkeilla vuorilla, kukkuloilla tai viheriäin puiden alla. Kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, polttakaa tulessa heidän asera-karsikkonsa ja hakatkaa maahan heidän jumaliensa kuvat, ja hävittäkää heidän nimensä niistä paikoista. Palvellessanne JWHW:ta, teidän Eloah'ianne, älkää tehkö niin kuin he"" (5. Moos.12:1-4 )

"Te hylkäätte Eloah'n käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä." Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Eloah'n käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne." (Mark. 7:8-9)

Joulua ja näitä muita juhliahan vietetään monesti juuri siksi, koska se on vanha perinne. Ateistisissakin perheissä vietetään joulua, koska niin on tehty ennenkin. Perinne siis. Mikä Luojan käsky kumotaan tällä ihmisperinteiden noudattamisella? "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani."(2. Moos. 20:3)

Joku saattaa sanoa: "Emme me juhli tätä juhlaa epäjumalan kunniaksi, vaan Luojan." Mutta alun perin juhlan kaikki rituaalit ja koristelut oli tarkoitettu epäjumalan kunniaksi ja palvontaan. Muuttuisiko esim. Raamatussa mainittu Baalin palvonta rituaaleineen yhtä äkkiä sallituksi, jos se vain tehtäisiin Luojan kunniaksi?

Mooseksen kirjassa sanottiin että palvellessanne JHWH:ta älkää tehkö niin kuin he. Siis Luojaa ja epäjumalia ei voi palvella samanlaisten rituaalien kautta. Luoja on itse määrittänyt miten häntä voi ja tulee palvoa. Sen hän on kertonut Raamatussa.

Itse emme voi määritellä miten Luojaa tulee palvoa, taikka meidän voi käydä kuten Kainin. Hän tappoi Abelin, koska Luoja katsoi hänen puoleensa siksi, että hän uhrasi eläinuhreja, niin kuin Luoja oli käskenyt tekemään. Kain yritti saavuttaa Luojan hyväksynnän ja anteeksi annon omin konstein, tarjoamalla hedelmiä. Ja kun se ei onnistunut, hän hermostui veljeensä, ja lopulta tappoi hänet. Miksi? Koska Aabel palvoi Luojaa Luojan haluamalla tavalla, ja Kain ei. Ja kun Kainin uhri hylättiin ja Abelin vastaanotettiin, hermostui Kain ja tappoi siksi Abelin.(1. Moos. 4:1-8)

Tuleeko uskovaisen pitää vanhanliiton juhlat?

(Hebr.10:1) "Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. "

Laki josta tässä puhutaan, on uhri laki, koska lauseen kolmannessa osassa puhutaan uhreista. "Tulevan hyvän varjo" tarkoittaa esikuvaa. Vanhanliiton uhrit olivat esikuva Messiaan tulevasta lopullisesta uhrista. Vaikka ne olivat esikuvia, eläin uhrit olivat käytännössä toimivia, jos ne vain uhrattiin Luojan säädösten mukaan. Uhrit toimivat siksi, koska ne osoittivat eteenpäin historiassa Messiaan kuolemaan.

(Kol2.16-17) "Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Ha-Mashiach'aan."

Vanhan testamentin juhlia sanottiin sapateiksi (3Moos.23:23-32). Ne olivat eri asia kuin viikko sapatti.

Pesha, Jom kippur sun muut juhlat olivat esikuva Messiaan tulevasta uhri kuolemasta. Niitä ei tarvitse enää pitää. Sen sijalle Messias asetti ehtoollisen hänen kuolemansa muistoksi (1Kor11:25). Siksi hän puhui uudesta liitosta.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita