Kuka opettaa uskovaista?

Ainakin muutamat kirkkokunnat ovat sitä mieltä, että ainoastaan heiltä tulee tervehenkinen ja oikea oppi. Ja että ainoastaan heidän opettajiensa ja hengellisten kirjojen kautta voi oppi ymmärtämään Raamattua. Mitä Raamattu opettaa? Kuka opettaa Raamatun mukaan uskovaista?

(John.6:45) "Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Eloah'n opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni."

(Ps.25:9) "Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä."

(Ps.94:10) "Joka kansat kasvattaa, hänkö ei rankaisisi, hän, joka ihmisille opettaa tiedon?"

(Jes.28:26) "Hänen Eloah'nsa on neuvonut hänelle oikean tavan ja opettaa häntä."

(Luuk.12:12) "sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava.""

(John.14:26) "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut."

Raamatun perusteella Luoja, eli Pyhä Henki opettaa uskovaista. Tietysti jossain tapauksissa Luoja voi käyttää välineenä toista uskovaa, mutta silloinkin uskovan pitää koetella kaikki oppi Raamatun sanalla.  (Apt.7:11) "Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin."

(1Tess.5:21)  "mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;", 

(1John.4:1) "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Eloah'sta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan." 

Nykyään käy monesti niin, että kun jonkun seurakunnan jäsen jättäytyy hetkiseksi pois seurakunnan opetuksen piiristä, ja tutkii Raamattua ominpäin ja rukouksen kera, alkaa hän monesti huomata mitä kaikkea Raamatun opetuksen vastaisia asioita hänen seurakuntansa opettaa. Hänet tietysti leimataan harhaoppiseksi ja eksyttäjäksi, vaikka asia onkin niin, että juuri hänen syyttäjänsä ovat niitä harhaoppisia ja eksyttäjiä. Tietämättään tietysti.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita