Onko Messiaan kuolema kumonnut Luojan käskyt?

Kristikunnassa opetetaan että Messias on täyttänyt Luojan käskyt meidän puolesta, eikä uskovaisen tarvitse enää niitä totella elämässään. Näin he sanovat varsinkin Luojan asettamasta sapatista. Mitä Raamattu opettaa asiasta?

(Room.10:14) "Sillä Ha-Masiach on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."

Sana loppu on käännetty sanasta kreikan sanasta telos. Sanalla on muitakin merkityksiä kuin loppu. "Greek telos, meaning "end, goal, result, completionfulfillment."" (https://www.telos.edu/onlinecatalog/WhatDoesTelosMean.php)

Telos voi siis tarkoittaa loppua, maalia, tulosta, täydellistymä, täyttymys. Sana joka on valittu yleisesti käännös vaihtoehdoksi, ei suinkaan ole ainoa mahdollisuus miten sanan voi kääntää. Jae voisi siis kuulua myös: "Sillä Ha-Masiach on lain täyttymys, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."  

(Room.7:14) "Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen."

(1Kor.15:44 Biblia) "Se kylvetään luonnollinen ruumis ja nousee hengellinen ruumis. Meillä on luonnollinen ruumis, on myös hengellinen ruumis." 

Luonnollinen, siis lihallinen, koska kaikki ihmiset ovat syntyjään Luojan vihollisia. Elävät kelvottomasti Saatanan vallan alaisuudessa Luojaa vihaten ja pahoja tekoja tehden.

(Room.8:7) "sentähden että lihan mieli on vihollisuus Eloah'ia vastaan, sillä se ei alistu Eloah'n lain alle, eikä se voikaan."

Ainoastaan hengellinen ihminen voi alistua Luojan lain alle. Lihallinen ihminen luonnostaan vastustaa Luojan lain alla olemista. 

Hengellinen ihminen on se, joka on syntynyt uudesti ylhäältä (John.3:7). Hänessä Luoja vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että Luojan hyvä tahto tapahtuisi(Ef.3:20, Fil2:13). Näin hän on otollinen Luojalle ja tekee vanhurskauden tekoja(Apt.10:35). Miksi tarvitsemme vanhurskaita tekoja? Koska Luoja maksaa jokaiselle tekojensa mukaan(Ps.62:12, Room.2:6). Näin pelastumme omasta pahasta vaelluksesta, ja sen palkasta(Room.6:23). Koska tekoja ei tee uskova, vaan Luoja, joka vaikuttaa uskovassa, on se armoa. Se ei ole omien tekojen kautta pelastumista. Ja jos jossain teemme väärin, niin Messiaan uhriveren takia saamme syntimme anteeksi, jos teemme parannuksen.

(Matt.5:17-19) "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.  Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.  Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. "

Monet opettavat että sanat "ennen kuin kaikki on tapahtunut." viittaisi Messiaan kuolemaan, siis että Luojan laki lakkaisi olemasta Messiaan kuoleman jälkeen.

Mutta Sanassa selvästi sanottiin: "kunnes taivas ja maa katoavat," milloin taivas ja maa katoavat Raamatun mukaan? Maapallo ei tuhoudu täysin edes Messiaan tulemuksessa: (Jer.4:27) "Sillä näin sanoo JHWH: Koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee." Ja taivaan tuhoutumisesta koko Raamattu mainitse mitään sanallakaan. 

Joten voimme päätellä sanan perusteella että taivas ja maa pysyvät iankaikkisesti. Ja kun taivas ja maa pysyvät iankaikkisesti Luojan säätämät kymmenen käskyäkin pysyvät iankaikkisesti. Messiaan kuolema ei muuttanut Luojan käskyjä mitenkään, vaan vahvisti ne. (Room.3:31) "Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain." Messiaan kuolema tuhosi synninlain, joka on kääntymättömissä ihmisissä(Ef.2:16). Tätä sanotaan myös vihollisuudeksi Luojaa vastaan. Synninlain takia ihminen ei voi olla otollinen Luojalle, koska tekee sellaista, mitä Luoja ei halua (Room3:9, Room.8:3, Room.7:25). 


(Matt.19:17 loppuosa) "jos tahdot päästä elämään sisälle, pidä käskyt."

(Sananl.19:16) "Joka käskyt pitää, saa henkensä pitää; joka ei teistänsä välitä, on kuoleman oma."

(Ilm.14:12) "Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Eloah'n käskyt ja Jeshuan uskon."

(Ilm.22:14 Biblia) "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät."

(John.15:10) "Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan."

(Matt.7:21) "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Messias, Messias!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

(Matt.12:50) "Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.""

(1John.5:3) "Sillä rakkaus Eloah'iin on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;"

(Saarn. 12:13) "Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Eloah'ia ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä."

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita