Naisen ja miehen osa Luojan seurakunnassa

Luojan tahdon mukainen arvojärjestys on Raamatun mukaan seuraava:

(1Kor.11:3) "Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Ha-Mashiach on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Eloah on Ha-Mashiach'n pää."

Koska pää on se, joka ohjaa kehoa, niin pää on se, joka käskee. Arvojärjestys siis on: Eloah JHWH, Jeshua Ha-Mashiach, mies, nainen. 

(1Kor.11:9) "eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten." Jos luette 1 Mooseksen kirjasta, niin huomaatte, että mies luotiin ensin, ja nainen luotiin miehestä, ja miestä varten. Siksi mies ja nainen ovat erilaisia, koska Luoja suunnitteli molemmat täydentämään toisiaan.

Tämä ei missään tapauksessa tarkoita, että mies saisi kohdella naista miten haluaa, tai että nainen olisi jotenkin alistettu. 

(Ef.5:25) "Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Ha-Mashiach rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,"

(Ef.5:29) "Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Ha-Mashiach seurakuntaa,"

Mies ja nainen tulevat avioliitossa yhdeksi lihaksi, niin kuin Raamattu opettaa 1 Mooseksen kirjassa. Messias ja seurakuntakin on hengellisessä mielessä yksi liha, yksi keho, jonka pää on Messias. Vaikka mies onkin pää, niin se ei saa tarkoittaa tyranniaa, vaan miehen tulee katsoa toisen parasta kaikissa mahdollisissa asioissa. Tietysti ihminen tekee virheitä, mutta niitä tulee aidosti katua ja pyytää anteeksi.

Jokaisella ihmisella on oma osansa luojan seurakunnassa. Sellainen osa, jonka Luoja on itse määrännyt. Se minkälainen osa kullakin on, on Luojan tahtomisesta kiinni. Emme ole saaneet valita sukupuoltamme, ulkonäköämme, tai meille annettuja lahjakkuuksia. Kaikista näistä on päättänyt Luoja kaikessa viisaudessaan. Parempi tyytyä siihen osaan, jonka Luoja on meille antanut, eikä alkaa kapinoimaan Luojan tahtoa vastaan, niin kuin Saatana teki, kun hänelle ei riittänyt se osa, jonka Luoja hänelle oli antanut, vaan halusi enemmän, ja toimia oman tahtonsa mukaan, ei Luojan tahdon.

Naisten osa seurakunnassa

(1Tim.2:9-14) "niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Eloah'ia pelkääviksiOppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessaSillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. "

(1Kor.14:34-38) "olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.  Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Eloah'n sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on JHWH'n käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. "

Nainen saa puhua seurakunnassa, mutta nainen ei saa opettaa. Miksi nainen ei saa opettaa? koska Saatana petti naisen. Alkupariskunnasta juuri Eeva oli ensimmäisenä tottelematon Luojaa kohtaan. Sen jälkeen Aadam seurasi vaimonsa esimerkkiä. Nainen ei myöskään saa toimia perheen päänä, koska Luoja loi miehen ensin. Luoja asetti miehen perheen pääksi. Ja nainen luotiin miehestä, ja miestä varten. Toisaalta taas kaikki ihmiset Aatamia ja Eevaa lukuunottamatta ovat syntyneet lihallisesti naisen synnyttämänä. 

Nainen voi profetoida seurakunnassa, jos hän on sellaisen lahjan saanut Luojalta Messiaan kautta. Jos jonkin opillinen kysymys on epäselvä, niin nainen voi kysyä omalta mieheltä kotona. Näin opastaa Paavali Raamatun sanan mukaan ja sanoo vielä, ettei asia ole hänen omaa keksintöään, vaan Luojan tahto.

Uskovaisten naisten tulee keskittyä enemmän hyvien tekojen tekemiseen, kuin kuin itsensä ulkonaisesti kaunistamiseen.

Aikaisemmin olen leikitellyt ajatuksella, että mitä jos Messias olisikin syntynyt naiseksi. Nyt tajuan sen olevan mahdotonta, koska silloin hän ei olisi voinut opettaa. Raamattu kertoo, että uudessa liitossa ylimmäinen pappi on Messias itse (Hebr.4:14). Raamatun perusteella kaikki vanhanliiton papit olivat poikkeuksetta miehiä. Pappien yhtenä tehtävänä oli opettaa kansalle Luojan sanaa (John.3:9-10). 

Vain profeetoissa oli muutamia naisia vanhantestamentin aikana (Tuom.4:4). Uusitestamenttikin mainitsee naisten profetoimisen (1Kor.11:5). Eri sukupuolten mahdolliset tehtävät, perheen sisäinen järjestys, ja järjestys seurakunnassa ei ole muuttunut miksikään, kun on siirrytty vanhasta liitosta uuteen liittoon. Vaikka hengellisesti ajatellen kaikki uskovat ovat "papisto". on kuitenkin jokaiselle erilainen tehtävä, jonka Luoja on määrännyt. Hengelliseen papistoon kuuluminen ei oikeuta jokaista uskovaista opettamaan ja saarnaamaan.

Maailmassa ihmisten tavat ja arvomaailmat muuttuvat ajanmyötä. Uskovainen ei voi elää maailman mukaan, vaan Luojan tahdon mukaan. Raamatun perusteella Luojan tahto ei ole muuttunut näissä asioissa mitenkään aikojen saatossa.

(Luuk.8:3) "ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa."

Raamatun perusteella naiset voivat avustaa seurakunnan toimintaa rahallisesti.

Miehen ja naisen pukeutumisesta:

(5Moos.22:5) "Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus JHWH'lle, sinun Eloah'llesi."

Luoja kieltää selkeästi ns. ristiinpukeutumisen. Joku voi tietysti sanoa, että tuo ei kuulu pakanauskovaiselle, kun se lukee vanhassa testamentissa. No onkos sitten eläimiin sekautuminen sallittu, kun se lukee vain vanhassa testamentissa? Pitää ottaa huomioon, että alkuseurakunnassa ei alussa ollut kuin vanhatestamentti. Uuden testamentin kirjoitukset tulivat vasta myöhemmin. Kaikki opit mitä oli, rakentuivat vanhan testamentin varaan. Mitään irtiottoja ei vanhasta testamentista otettu, koska se olisi mennyt yli sen mitä kirjoitettu on. Oikea vapaus ei ole sitä, että saa tehdä niin kuin itse haluaa, vaan sitä että saa tehdä niinkuin Luoja haluaa.

(1 Kor. 11:1-10, 11, 13) "Jokainen mies, joka profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Jokainen nainen, joka rukoilee tai profetoi pää peittämättömänä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos nainen ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin, mutta koska on häpeäksi naiselle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä.

Miehen ei tule peittää päätään, koska hän on Eloah'in kuva ja kunnia, mutta nainen on miehen kunnia.

Sillä mies ei ole alkuisin naisesta, vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naista varten, vaan nainen miestä varten. Sentähden naisen tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki, enkelien tähden. Päättäkää itse: sopiiko naisen rukoilla Eloah'ia pää peittämättömänä''

Sanat "päättäkää itse" ei suinkaan tarkoita, että jokainen saisi tehdä, niin kuin itse haluaa, vaan että Paavalista asia oli niin itsestään selvä, että jokainen sen kyllä tulisi tajuta. Eikä tässä ole kysymys mistään kulttuurien eroavaisuuksista, koska Luojan tahto on sama maailmallisista kulttuureista riippumatta. Kun alkuseurakunnassa noudatettiin näitä tapoja Raamatun mukaan, tulee muidenkin seurata esimerkkiä. Asia ei ole mikään kynnyskysymys, jos vain haluaa noudattaa Luojan tahtoa, ja Raamatun sanaa kaikessa.

Miten sitten naisen tulisi verhota päänsä? Ilmeisesti kysymykseen tulisi huivi tai vastaava.

Uskovien miesten ja naisten hiustenpituus

(1Kor.14:14-16) "Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Eloah'n seurakunnilla. "

Jotkut ovat sitä mieltä, että uskovainen saa itse päättää saako pitää pitkää tukkaa vai ei. Jotkut miehet vetoavat siihen, että heilläkin saa olla pitkä tukka, kerta kun Messiaallakin oli pitkä tukka. Tämä perustuu erilaisiin maalauksiin Messiaasta. Näiden maalauksien pitkätukkaisuudella ei ole mitään Raamatullista tai historiallista perustaa. Raamattu ei kerro että Messias olisi ollut nasiiri. Raamatussa kaikista miehistä ainoastaan nasiireilla oli Luojan antama velvoite pitää pitkää tukkaa (4Moos.6:5).

Samalla tavalla Paavali käyttää sanoja "luonnollisen" ja "luonnonvastaiseen" kieltäessään homouden ja lesbouden (Room.1:26). Ihan samalla tavalla pitää totella tuota tukan pituus asiaakin. Mitään millimetri peliä ei tarvitse pitää. Kunhan miehellä ei selkeästi ole pitkää tukkaa, ja naisella lyhyttä. Näiden täytyy erota selkeästi toisistaan. Maailmallisilla muodeilla ei saa olla väliä uskovaisen elämässä. Uskovaisen täytyy erottautua maailmasta, koska maailma on Saatanan vallassa, eikä elä Luojan tahdon mukaisesti.

(Ilm.9:8) "ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat."

Uskallan väittää että tässä tarkoitetaan pitkiä hiuksia, niin kuin naisilla. Miten muutenkaan hiukset eroaisivat oleellisesti miesten hiuksista, kun molemmilla sukupuolilla voi olla mm. kiharaa hiuskasvua ja muuta sellaista. Ainoa asia, joka voi miehen ja naisen tukan toisistaan selkeästi erottaa, on pituus.

Tatuoinnit

Yksi maailmallinen villitys on tatuoinnit. Tämä on helppo tapaus, koska Raamatussa selkeästi sanotaan:

(3.Moos.19:28) "Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla. Minä olen JHWH."

Mitä muutakaan tatuoinnit ovat kuin juuri ihopiirroksia?

Lapsista:

Lapset ovat vanhempiensa vallan alaisuudessa, koska eräs käskyistä kuuluu: Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Tietysti vanhemmatkaan eivät saa käyttää valtaansa väärin, vaan heidän tulee tehdä kaikkensa lapsiensa parhaaksi.

Oman lapsen, tai lapsien "uskoon pakottaminen" on myös väärin, koska jokainen tekee itse henkilökohtaisen päätöksen siitä haluaako ottaa pelastuksen vastaan. Tietysti uskovainen haluaa, että lapset tulevat uskoon. Niin haluaa Luojakin, mutta siltikin hän antaa ihmisen itsensä valita etsikkoaikana, että miten hän suhtautuu Luojan tarjoamaan pelastukseen. 

Jos ihmiselle tyrkyttää väkisin uskoa, niin yleensä seuraukset ovat vain negatiiviset. Eikä ihminen omassa voimassaan saa ketään uskovaiseksi, vaikka kuinka yrittäisi. Se että joku tulee uskoon, se on Luojan ihme ja teko. 

Omaa uskoa ei tule peittää lapselta, vaan kertoa asioista, silloin kun niistä ollaan kiinnostuneita, taikka jotenkin muuten asiat tulevat luonnollisesti esille.

Jotkut vanhemmat voivat vaatia kunnioitusta, riippumatta siitä mitä itse tekevät tai sanovat. Vaativat kunnioitusta, vaikka itse tekevät lastaan kohtaan väärin. Tämä ei ole Luojan tahto, vaan vanhempien kunnioitus käskyn väärinkäyttöä. Mikään henkinen tai fyysinen väkivalta ei ole Luojan tahdon tai sanan mukaista. Kaikenlainen perheväkivalta on Luojalle kauhistus.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita