Epäjumaluuksiin viittaavia nimiä

Kun Raamatuita ovat kääntäneet kääntymättömät ihmiset, niin he ovat valinneet teksteihin sellaisia nimiä ja sanoja, jotka viittaavat epäjumaluuksiin. Miksi tällä on jotain merkitystä uskovaisen elämän ja käytännön kannalta?

(Joos.23:7) "niin ettette yhdy näihin teidän keskuuteenne jääneisiin kansoihin, ette mainitse heidän jumaliensa nimiä ettekä vanno niiden nimeen, ette palvele niitä ettekä kumarra niitä,"

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö vaikka Baal sanaa saisi sanoa ollenkaan. Saa sanoa, silloin kun se tehdään Luojan kunniaksi, elikkä vaikka selitetään Raamatun perusteella kuinka kauheaa Baalin palvonta on ollut, ja miten väärin se on.

Kuitenkin näitä epäjumaluuksiin viittavia nimiä ei pidä tuoda Raamatun käännöksiin, kun parempiakin sanoja löytyy, joilla on oikea ja alkuperäinen merkitys.

Seuraavaksi käsittelen tietämiäni sanoja, jotka esiintyvät suomenkielisessä 33/38 Raamatun käännöksessä.

Perkele

"Perkele tarkoittaa yleensä paholaista. Perkele on myös karkea kirosana. Sana on lainaa balttilaisesta ukkosenjumalan nimestä, joka liettuassa on Perkūnas, latviassa Perkons ja muinaispreussin kielessä Percunis."(Perkele, Wikipedia)

"Perkelettä on väitetty suomalaisen Ukko-jumalan alkuperäiseksi nimeksi ja vanhaa miestä tarkoittavaa Ukkoa kiertoilmaukseksi. Vanhan perinteen mukaan Perkele on ollut metsänjumala." (Perkele, Wikipedia)

"Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Raamatun käännöksessä käännökseen 1933/38 saakka perkele esiintyy kreikan diabolos-sanan ja Martti Lutherin Teufel-sanan suomalaisena versiona. Vuodesta 1992 on käännöksessä luovuttu sanasta "perkele" ja se on korvattu sanalla "paholainen" (kreikan satanas on yhä käännettynä sanalla "saatana")." (Perkele. Wikipedia)

Diabolos sanalle parempi käännös on paholainen. Se ei viittaa mihinkään epäjumaluuteen.

Jumala

"Teoksessa Suomen sanojen alkuperä 1 todetaan, että sanaa jumala on erheellisesti arveltu vanhaksi arjalaiseksi lainaksi. Samassa teoksessa kerrotaan myös, että vanhin kirjallinen tieto tästä itämerensuomalaisesta sanasta on muinaisnorjalaisessa matkakuvauksessa vuodelta 1026. Siinä mainitaan, että bjarmien eli karjalaisten maassa oli pyhässä lehdossa Jómalin kuvapatsas. Jumala-sanan rinnakkaismuotoina suomessa esiintyvät joma ja jomala."

Heprealainen sana Eloah tarkoittaa elävää Jumalaa, erotuksena epäjumalista, joita ei ole. Itse käytän sanaa Eloah sanan Jumala tilalla, koska suomenkielinen sana jumala viittaa selkeästi epäjumalaan.

Amen, Aamen

"Among the gods who were known to the Egyptians in very early times were Amen and his consort Ament,"  (https://www.touregypt.net/amen.htm)

Tekstissä sanottiin että muinaisten egyptiläisten jumalten joukossa oli Amen niminen jumala. Hepreankielessäkin on sana amen. Mutta pitää muistaa se, että Raamatun sanan perusteella juutalaisetkin kansana elivät suurimman osan ajasta luopumuksessa. Siis se että hepreankielessä on sana amen, ei automaattisesti tarkoita sitä, etteikö sanalla olisi pakanallinen alkuperä ja merkitys.

(Ilm.13:14) "Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: " Tässä ainakin minulla alkaa hälytyskellot soida, kun Luojan ainoa Poika samaistetaan ameniin.

Parempi käyttää sanaa "totisesti", koska sanan amen hepreankielen merkitykset ovat: "totisesti", "niin olkoon", "luja", "tosi", "varma", "luotettava". " Sanotaanhan ilmestyskirjassa Messiaasta: Uskollinen ja Totinen.

Helvetti

"Sana helvetti on tullut suomen kieleen muinaisruotsista, jossa sana Hel-vite viittaa manalan valtiattaren Helin rangaistukseen." (Helvetti, Wikipedia)

"Sana šeol mainitaan kirjan sivuilla 66 kertaa. Muita aihetta sivuavia mainintoja ovat kuoppa, hauta ja kadotus. Myöhemmin kristityt yhdistivät nämä kaikki viittauksina helvettiin." (Seol, Wikipedia)

"She'ol (/ˈʃiːoʊl/ SHEE-ohl or /ˈʃiːəl/ SHEE-əl; Hebrew שְׁאוֹל‎ Šʾôl), in the Hebrew Bible, is a place of darkness to which all the dead go, both the righteous and the unrighteous, regardless of the moral choices made in life, a place of stillness and darkness cut off from life and from the Hebrew God"( Sheol, Wikipedia) Tässä sanotaan että She'ol on paikka, jonne kaikki joutuvat, riippumatta siitä, onko tehnyt hyvää vai pahaa. Paikka on liikkumaton ja pimeä, ja leikattu eroon elämästä ja Luojasta. Hyvä kuvaus haudasta.

Kadotus, hauta ja ehkä kuoppakin ovat hyviä suomennoksia. Koska kun luojan antama elämän henki lähtee ihmisestä, tulee hän taas maaksi, ja elämä on loppunut (Saarn.12:7, Ps.146,4).

Kreikan kielinen sana, josta sana helvetti käännetään eri kielille tulee sanasta Geenna "geenna: Gehenna, a valley W. and South of Jer., also a symbolic name for the final place of punishment of the ungodly"  (https://biblehub.com/greek/1067.htm)

Geenna, Gehenna, laakso Jerusalemin lähellä. "Gehenna, (/ɡɪˈhɛnə/; גיא בן הינום‎ Ancient Greek: γέεννα), from the Hebrew Gehinnom (Rabbinical: גהנום‎/גהנם‎), is a small valley in Jerusalem " (Gehenna, Wikipedia)

Gehinnomin laakso oli paikka, jossa Israelilaiset uhrasivat lapsia Molokille(2. Aikak. 28:3; 33:1,6). Se on esikuva rangaistuksesta, joka kohtaa ilman Eloah'ia eläviä ihmisiä.

Uuden testamentin puolella voidaan siis sanan helvetti sijasta käyttää Gehenna/Gehinnom. Se ei viittaa mitenkään epäjumaluuksiin, tai niihin viittaaviin käsitteisiin.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita