Uskovaiselle sallitut ruuat

Saako pakanauskova syödä ihan mitä haluaa, vai onko juutalaisille annetut ruoka säädökset voimassa kaikille? Raamattu ilmoittaa että paljon ennen kuin edes Abraham oli olemassa Luoja oli jo määritellyt eläimet puhtaiksi ja saastaisiksi.

(1.Moos.7:1-2)"Ja JHWH sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras."

(1.Moos.9:4 Biblia) "Vaan ainoasti kavahda, ettes verta syö; sillä veri on henki, sentähden ei sinun pidä syömän henkeä lihan kanssa." verensyönti kieltokin annettiin vedenpaisumuksen jälkeen. Paljon ennen kuin israelin kansasta vielä mitään tiedettiin. Jaottelu puhtaisiin ja saastaisiin eläimiin on täytynyt olla tiedossa jo Kainin ja Aabelin aikana, miten muutenkaan Aabel olisi osannut uhrata lampaan Luojalle uhriksi, ellei hän olisi tiennyt mikä eläin on saastainen, ja mikä uhriksi sopiva?

Jaottelu saastaisiin ja puhtaisiin eläimiin oli siis jo tapahtunut, mutta vasta vedenpaisumuksen jälkeen Luoja antoi puhtaat eläimet syötäviksi (1Moos.9:3) "Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken." Millä tavalla Luoja antoi ihmisille syötäväksi viheriäiset kasvit?

(1Moos.2:16-17) ""Ja JHWH Eloah käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,mutta hyvän-ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman"."

Ihmiset eivät ole alusta lähtienkään saaneet syödä mitä halusivat, vaan Luoja rajoitti heidän syömistään. Viheriäiset kasvit annettiin siis rajoituksin. Sama oli myös Nooan aikana lihan kanssa. Lihakin annettii Luojan määräämin rajoituksin, jotka sitten vahvistettiin Israelin kansalle; elikkä vain puhtaita eläimiä sai syödä.

Nyt takaisin Nooan:

Nooa ei kukaan parhaalla tahdollakaan voi sanoa Israelilaiseksi, tai edes heprealaiseksi, koska hän oli kaikkien näiden kantaisä. Ei voida siis mitenkään puhua että ruoka säädökset olisivat vain juutalaisille, koska Nooa ja perhekunta eivät kuuluneet kyseiseen kansaan. Paremminkin he edustivat kaikkia ihmisiä. Olivathan he siemen, josta kasvoi ihmiskunta taas vedenpaisumuksen jälkeen.

Mitä saa syödä ja mitä ei, selviää 3. Moos. 11. Yleisimpiä ei syötäviä suomen olosuhteissa on sika, jänis, hevonen, made, ankerias, nahkiainen ja ravut sekä äyriäiset.

Väitetään että seuraavat Raamatun kohdat todistaisivat että pakanauskovat saavat syödä mitä haluavat:

(Mark. 7:5-7)"Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?" Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'"

kysymys oli siitä etteivät opetuslapset noudattaneet perinnäissääntöä, joka oli ihmisoppi, siis ei Luojan käsky. Mitä Messias vastaa? (Mark. 7:18-23) "Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa? Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu." Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi.
Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, 
 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.  Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. " Siis pesemättömin käsin syöminen ei saastuta. Sillä tavalla ruuat olivat puhtaat. Tätä ei voi mitenkään tulkita siten, että pakana uskovat voisivat syödä mitä tahansa, koska eiväthän fariseukset syöneet mitään saastaista, vaan noudattivat tarkasti ruokalakeja.

(Apt.10:10-15) "Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.  Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja.  Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö".
Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Eloah; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista".   Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Eloah on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi".  "

Ja miten tämän näyn tulkitsi Pietari?

(Apt. 10:28) "Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä; mutta minulle Eloah on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi." oli siis kysymys siitä ettei edes pakanoita saanut sanoa saastaisiksi, vaan kaikille voitiin julistaa evankeliumia. Saastaisia ruokia ei siis julistettu syötäviksi.

(Apt. 15:5) "Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia"" riitakysymys tuli siis siitä, että pitäisikö uudenliiton uskovatkin ympärileikata.

(Apt. 15:20) "vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta." väitetään että tämä todistaa sen, ettei pakanauskovien tarvitse noudattaa ruokasäädöksiä tai viettää sapattia. Mielenkiintoista että kumminkin mainitaan ettei saa syödä verta, mikä nimenomaan kuuluu ruokasäädöksiin. Ja jos vain noita tarvitsisi noudattaa pakanoilla, niin miten sitten on kasteen laita? eikö sitäkään sitten tarvitse noudattaa? entä käskyt, saako pakanauskovaiset sitten varastaa, tai tappaa, kun sitä ei mainita? Yksikertaisesti vastaus on se ettei pakanauskoviakaan tarvitse ympärileikata. Sehän on looginen vastaus riidanaiheeseen, jota alettiin aluksi käsittelemään. Kummallista olisi että julistettaisiin kaikki ruuat puhtaiksi, kun ruuasta ei ollut alunperinkään kyse, eikä uhrilaki, eikä kymmenen käskyäkään sano mitään siitä, mitä saa syödä ja mitä ei.

Erilaisia kohtia, joita kristityt käyttävät vedotakseen, ettei ruokalakeja tarvitse enää noudattaa on niin tuhottomasti, ettei ole mitään järkeä käydä niitä kaikkia läpi. Riittää että käymme vielä yhden kohdan läpi:

"Jesaja:
66:15 Sillä katso, Eloah tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä.
66:16 Eloah käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Eloah'n surmaamia on oleva paljon.
66:17 Jotka pyhittäytyvät ja puhdistautuvat puutarha-menoja varten, seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä, jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa sekä hiiriä, niistä kaikista tulee loppu, sanoo Eloah."

Jos kerran Messias tuhoaa tulemuksessaan kaikki, jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa sekä hiiriä, niin sen täytyy silloin tarkoittaa että ruokasäädökset koskevat kaikkia ihmisiä uudessa liitossakin.


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita