Mikä on Messiaan nimi?

Miksi on tärkeää tietää Messiaan oikea nimi?

Apt. 4:12 "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." 

Tämän Raamatun jakeen perusteella ei ole pelastusta kenessäkään muussa kuin Messiaassa. Ja että ihmisille on annettu muuta nimeä, jossa voisi pelastua. Ei siis ole samantekevää, mitä nimeä huudat pelastuaksesi, ja saarnaat.

Mistä tulee sana kristus? sanasta christos. Se johtuu sanasta chrio, joka tarkoittaa voidella. Kuitenkin kreikankielessä Raamatun ulkopuolisessa kirjallisuudessa sana christos käytettiin vain laatusanana ei arvonimenä. Klassisessa kreikassa chrio sanaa merkitsi voidella, siinä merkityksessä että voiteleminen saattoi tapahtua mitä tahansa ainetta käyttäen.

Kreikkalainen translitterio sanasta Meshicha on suomessakin käytettävä Messias. Kreikkalaiset käyttivät toista sanaa chrio:n tilalla, joka merkitsi Voideltua: Aleimma, mikä on sanasta aleipho. Sanan christos ongelma on se, että sen merkitys ei ole ollenkaan kunniottava. Kun se liitetään ihmiseen, niin merkitys on enemmänkin epäkunnioittava. Juutalainen kääntäjä Aquila käytti kreikankieleen kääntäessään sanaa Eleimmenos. Se tarkoittaa aina voideltua, toisin kuin sana chrio. (https://www.wenstrom.org/downloads/written/word_studies/greek/christos.pdf)

"Kreikankielinen termi khristos on puhtaasti kielen kannalta johdos verbistä khrio, joka merkitsee sivelemistä tai kevyttä hieromista, silittämistä tai voitelemista. Se millä sivellään, voi olla öljyä, tai voidetta, mutta se voi olla myös nuolimyrkkyä, maalia, väriä tai kalkkivelliä

Kreikkalaisilla oli toinen sana, joka aina merkitsi voideltua nimittäin eleimmenos, verbistä aleifo. Tätä verbiä on käyetty useissa UT.n kohdassa nimenomaan öljyllä voitelemisesta...

On merkillepantavaa että juutalainen kääntäjä Akvila kreikantaessaan Vanhaa Testamenttia ei valinnut sanaa khristos, vaan eleimmenos vastineeksi heprean sanalle Masiah (Messias). Tämä voi johtua siitä, että verbiadjektiivilla khristos ei ollut kovinkaan hyvää kaikua, kun sitä käytettiin ihmisistä.... Khristos sanalla ei ollut kreikkalaisille mitään uskonnollista tai pyhää merkitystä; siihen ei sisältynyt kunnioitusta, pikemminkin päinvastoin." (Novum 5 s. 775)

Sana Jesus, Jeesus tulee sanasta kreikan sanasta Iēsoûs. Latinalainen muoto on Iēsus. Ihmiset olettavat että se tarkoittaa samaa kuin heprealainen יֵשׁוּעַ ‎(Jeshua). Hepreankielisen nimen merkitys on pelastaa, vapauttaa. 

https://www.abarim-publications.com/Meaning/Jeshua.html#.WJWyfSGLT0o

Jotta Iesus nimellä olisi sama merkitys on hepreankielisellä nimellä, täytyisi sen myös tarkoittaa pelastaa, vapauttaa, muutenhan se olisi huono käännös.

Kun lähdemme purkamaan latinankielistä Iesus nimeä, huomaamme että sus tarkoittaa sikaa latinankielessä. Raamatussa sika on saastainen eläin. Tämä nimi ei puhu mitään pelastuksesta, vaikka niin ihmiset automaattisesti olettavat. Koska sika on saastainen eläin, kysymys on enemmänkin haukkumisesta. Raamatussahan Messiasta verrataan karitsaan, joka on puhdas eläin.

 

Erilaisissa Raamatun käännöksissä oleva herra sana, jota käytetään Luojan nimen, ja välissä Messiaankin nimen asemasta viittaa Baaliin. "Baal, myös Adoni (hepreaksi ‏בעל‎; "herra", "hallitsija")"(Wikipedia)  Baalista käytetään myös Adon. Vielä tänäkin päivänä Heprean kielisessä vanhassa testamentissa on Luojan erilaisia nimiä: mm. Eloah, El Shaddai mutta niitä ei käännetä, koska on totuttu hokemaan jumalaa, joka on epäjumalan nimi.

Latinan kielisessä Vulgata(roomalaiskatolisuuden oma raamattu) Raamatun käännöksessä on sana dominus, joka tarkoittaa herraa, tai omistajaa.(Dominus, Wikipedia) Baal-Peor, Baal-Sebub tarkoittaa omistaja, aviomies.

Samalla sivulla kerrotaan myös sanasta domina. Sanoista Mea Domina on My Lady. Ranskankielellä madame, ja englanniksi madam, ma'am. "Artemis is Diana and Despoina was tittle attributed to her, wich is the Greek for Domina, meaning the Lady..."(Melchizedek & the Temple: The Promise of the Ages s. 94) Artemiksen eli Dianan titteli oli siis Despoina, Domina eli Lady. Tuntuuko tutulta? Tuo kaikki viittaa siihen että sanapari Dominus, Domina tulee Baalin ja Astarten palvonnan eri muodoista.

(John. Ilm. 13:1) "1 Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä." 

Ensimmäinen peto on roomalaiskatolisuus. Mitä nämä pilkkaavat nimet ovat? (John. Ilm. 13:6)"6 Ja se avasi suunsa Eloah'ia pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat." 

Kun käytetään Luojasta epäjumalan nimiä, niin eikö se ole selvää pilkkaamista? (Jes.42:8) "Minä, JHWH, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille. " (Jes. 48:11) "Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna. "

Latinankielinen sana Deus tarkoittaa jumalaa tai jumaluutta. "Alunperin sanalla tarkoitettiin Jupiteria,mutta myöhemmin se sana otettiin käyttöön tarkoittamaan Raamatun Jumalaa." (Dyeus, Wikipedia) (Lisätodistus asiasta: https://www.abarim-publications.com/Meaning/Jupiter.html#.WExh1Ge1nBQ)

Mitä tämä Baalin palvonta sitten on, kun Raamatun mukaan ei ole olemassa epäjumalia?

1 Kor. 10:20 "Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Eloah'lle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista." Kumpaa sinä haluat huutaa pelastuaksesi, Luojan pojan nimeä, vai haluatko huutaa riivaajien puoleen?

Apt. 9:21 "Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?" "

Apt. 26:9 "Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeshua, Nasaretilaisen, nimeä vastaan,"

Room. 10:13 "Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Jeshuan nimeä, pelastuu". "

Jaak. 2:7 "Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? "

Jeshua Ha-Mashiach on Messiaan hepreakielinen nimi. Jeshua tarkoittaa Luoja pelastaa. Ha-Mashiach tarkoittaa voideltu, hepreaksi מָשִׁיחַ, Mashiach. Jeshua on Luojan kuninkaaksi voitelema pelastaja. Voitelu on tehty Pyhällä Hengellä.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita